Foreningen af Rådgivende Ingeniører - FRI

FRI: Uambitiøs finanslov

Pressemeddelelse   •   Nov 10, 2010 11:46 CET

Finanslovsaftalen for 2011 er et udmærket stykke politisk håndværk i en tid, hvor udsigten til et folketingsvalg i 2011 sætter klare begrænsninger for reformer. Men det betyder, at udspillet mangler nødvendige reformer og således kun i beskeden grad understøtter mulighederne for fremtidig vækst. Sådan lyder vurderingen fra Foreningen af Rådgivende Ingeniører.

”Finanslovsaftalen 2011 indeholder ikke nogen revolutioner, og i den nuværende parlamentariske situation er det vel nærmest forventeligt. Boligaftalen og revisionen af forskerskatteordningen vil gavne erhvervslivet her og nu, men der er stadig brug for større reformer for at sikre væksten og velfærden i samfundet i fremtiden,” siger Henrik Garver, der er adm. direktør i Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI.

”Boligaftalen er en god nyhed for såvel erhvervslivet som samfundet generelt. Aftalen vil skabe bedre boliger og bymiljøer i den almene sektor. Samtidig vil den understøtte de virksomheder, der særligt inden for boligbyggeri fortsat oplever en stor mangel på opgaver. Indsatsen vil dermed også styrke den danske ressourcebase inden for boligbyggeri,” påpeger Henrik Garver.

”Det er også positivt for især de videntunge virksomheder, eksempelvis de rådgivende ingeniørvirksomheder, at specialister nu kan blive på forskerskatteordningen i flere år. Det vil gøre det lettere at tiltrække udenlandsk arbejdskraft. Så mangler vi blot et fokus på bedre vilkår for de medfølgende familier, eksempelvis flere internationale skoler,” udtaler Henrik Garver.

”Med motorvejen mellem Holstebro og Herning forbedres vores infrastruktur også en smule med FL2011. Men enkelte skud i bøssen gør det ikke alene – vi savner en generel indsats for infrastrukturen og en højere prioritering af sektoren. En velfungerende infrastruktur er forudsætningen for vækst og velfærd i fremtiden. Nedsættelsen af en Infrastrukturkommission II kunne være et skridt på vejen” udtaler Henrik Garver.

”På længere sigt savner vi flere generelle reformer af eksempelvis skattestruktur og arbejdsmarked. Det er et problem, at de generelle barrierer for virksomhedsudvikling ikke er gode nok – og at man i stedet skal være specialist i særordninger for at kunne tilpasse sin virksomhed til de områder, som politikerne ønsker at støtte. Det burde være markedet og ikke politikerne, der styrede virksomhedernes præferencer til fremtidig forskning, udvikling, internationalisering eller anden produktudvikling,” understreger Henrik Garver.

http://www.frinet.dk

Pressekontakt
Nina Lusty
35 25 37 31


Foreningen af Rådgivende Ingeniører - FRI
Sundkrogskaj 20
2100 København Ø
Danmark