Nationalmuseet

Frihedsmuseets bygninger fjernes

Pressemeddelelse   •   Jan 06, 2014 08:52 CET

Den 6. januar begynder arbejdet med at fjerne resterne af det nedbrændte frihedsmuseum. Museet brændte sidste forår, og planen er et nyt museum på samme sted om samme emne.

Frihedsmuseet, som blev hærget af en påsat brand den 28. april, står ikke til at redde. Derfor skal museumsbygningen i Churchillparken fjernes for at give plads til et nyt museum samme sted. Det skal danne en mere tidssvarende ramme om formidlingen af Danmarks Frihedskamp på baggrund af museets enestående samling af genstande og arkivalier, der heldigvis blev reddet fra flammerne.

Arbejdet med at fjerne bygningen begynder 6. januar og forventes afsluttet med udgangen af marts.

- Nedrivningen foregår i to faser. Først miljøsaneres brandtomten, hvor resterende asbest-, bly- og PCB-forurening fjernes forsvarligt. Derefter rives bygningsresterne ned og området retableres bedst muligt, indtil vi kan påbegynde opførelsen af det nye museum, siger Nationalmuseets bygningschef, Ulrik Abild.

Med nedrivningen tager Nationalmuseet det første skridt på vejen til det ny Museum for Danmarks Frihedskamp 1940-1945. Det bliver en meget vigtig proces, som vicedirektør ved Nationalmuseet Lene Floris venter sig meget af.

Hun slår fast, at det nye museum skal have samme placering som det gamle museum og fortsat skal have fokus på modstandsbevægelsen og frihedskæmperne.

- Kernen i museet er og bliver Danmarks frihedskamp, men samtidig skal Frihedsmuseet have plads til at udfolde sidehistorierne i deres egen ret, og Danmarks frihedskamp skal formidles, så også de unge gribes af historien, siger Lene Floris.

Hun forventer, at der kan udskrives projektkonkurrence i 2014, og hun håber, at det nye frihedsmuseum er klar til at åbne sidst i 2016 eller i begyndelsen af 2017.

Da arbejdet med at formulere såvel indholdet af den kommende udstilling samt de specifikke krav til museumsbygningen endnu ikke er tilendebragt, er der følgelig ikke truffet endelig beslutning om finansieringen af det nye frihedsmuseum.

Nationalmuseet er Danmarks største kulturhistoriske museum - og vi er mange museer i ét.