Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Frysehuse nu på ret køl

Pressemeddelelse   •   Nov 22, 2010 09:04 CET

Fødevarekontrollens Rejsehold havde en række anmærkninger til de besøgte virksomheder i forbindelse med en målrettet kontrolkampagne, der sidste år tog temperaturen på forholdene på nogle af landets frysehuse, cateringvirksomheder, lagerhoteller og virksomheder med kølefryserum. Under kontrollen blev rengøringen kikket efter i krogene, ligesom bl.a. datomærkningen på varerne blev kontrolleret.

Generelt var overtrædelserne i den mildere ende. Kun i fire af de i alt 33 besøg afslørede kontrolaktionen forhold, der var så alvorlige at overtrædelserne udløste bøder. Rejseholdet har efterfølgende fulgt op på overtrædelserne med nye besøg hos samtlige virksomheder, og opfølgningen viste, at tingene nu var bragt i orden. Undtagen i to tilfælde, hvor der derfor blev givet skrappere sanktioner.

Fødevareminister Henrik Høegh understreger, at frysehusenes resultater fra kontrolkampagnen i 2009 var utilfredsstillende.

”Derfor er det vigtigt, at langt de fleste af virksomhederne efterfølgende har rettet op på de påtalte fejl og mangler, og at hygiejnestandarden er blevet forbedret. Kontrolkampagnerne, som vi har fået flere af med sommerens brede fødevareforlig, skal netop sørge for at virksomhederne bliver bedre til at overholde reglerne. Og resultaterne fra de opfølgende besøg tyder på, at kontrolkampagnerne har en god opdragende effekt”, siger fødevareministeren.

Fakta om undersøgelsen:
Fødevarestyrelsen gennemførte sidste år, og i samarbejde med Fødevarekontrollens Rejsehold, en landsdækkende kontrolkampagne på 33 tilfældigt udvalgte køle/fryselagre fordelt over hele landet. De udvalgte virksomheder dækker over flere typer af køle/frysehuse. I hovedtræk kan disse deles op i fire hovedgrupper: Kommercielle frysehuse, cateringvirksomheder med køle/frys kapacitet, lagerhoteller og endelig produktionsvirksomheder med eget køle-/frostrum.

 

Yderligere oplysninger:
Michael Rosenmark, Leder af Fødevarekontrollens Rejsehold, tlf. 72 27 64 60

 

For kontakt til fødevareministeren:
Pressesekretær Nicolai Schacke: 2091 501