Frie Skolers Lærerforening

FSL-næstformand: For dårligt at så mange frie skoler bryder FN’s børnekonvention

Pressemeddelelse   •   Apr 20, 2016 15:05 CEST

»Naturligvis skal de frie skoler leve op til FN’s børnekonvention. Og det er ikke godt nok, når vi nu kan se, at så mange skoler overtræder konventionen«, siger næstformand i Frie Skolers Lærerforening (FSL), Monica Lendal Jørgensen.

Kommentaren kommer efter, at en rapport fra evalueringsinstituttet EVA dokumenterer, at mange frie skoler undlader at inddrage eleverne, når de beslutter sig for, at en elev ikke kan fortsætte på skolen.

44 procent af de elever, som udskrives af en frie grundskole, og 18 procent af dem, som udskrives fra en efterskole, bliver ikke inddraget og hørt undervejs i processen. FN’s børnekonvention fastslår ellers, at børn skal inddrages i alle beslutninger, som angår dem og deres tilværelse.

Skolerne skal stramme op

Monica Lendal Jørgensen understreger, at det altid er ærgerligt, når vejene skilles på en så dramatiske måde som ved en udskrivning:

»Det efterlader sår hos barnet, og en udskrivning bør være den allersidste udvej«, siger hun.

Derfor skal skolerne ikke kun sørge for at overholde konventionens bestemmelser. De skal også gøre alt, hvad de kan, for at undgå, at det kommer så langt:

»Det er vigtigt, at der på skolerne findes procedurer, som kan forebygge, at det ender med en udskrivning«.

Og i de procedurer, som skolerne skal indføre, bør lærerne være nøglepersoner, mener Monica Lendal Jørgensen:

»Læreren kender eleven og bør inddrages i processen og beslutningerne«.

Samtidig er det afgørende, at barnet har en stemme – både undervejs i processen, og hvis udskrivningen viser sig uundgåelig, mener Monica Lendal Jørgensen, der er formand for FSL’s udvalg for Uddannelse & Profession.

Inddragelsen varierer

EVA-rapporten viser, at det især er de yngste elever, som ikke bliver inddraget og hørt, inden de udskrives. Men det er ikke en undskyldning, siger Monica Lendal Jørgensen:

»Skolerne må finde procedurer, så eleverne inddrages på en måde, som passer både til situationen og til barnets alder«.

For yderligere kommentarer:

Næstformand Monica Lendal Jørgensen • mlj@fsl.dk

Kommunikationschef Mikkel Hvid • mhv@fsl.dk

Frie Skolers Lærerforening blev en realitet 14. marts 2006 efter en fusion mellem Efterskolernes Lærerforening og Frie Grundskolers Lærerforening

Frie Skolers Lærerforening (FSL) er en fagforening for lærere og børnehaveklasseledere på frie grundskoler og efterskoler.

Foreningen varetager de fagpolitiske, uddannelsesmæssige og pædagogiske interesser for ansatte på de cirka 500 frie grundskoler og 250 efterskoler.

Foreningen organiserer ca. 8.900 medlemmer. FSL's formand er Uffe Rostrup, næstformand er Monica Lendal Jørgensen.