Furesø Kommune

Furesø til forhandling med stærkt mandat

Pressemeddelelse   •   Feb 24, 2011 08:40 CET

Tallene er trawlet igennem, kravene er klare, byrådet står samlet. Nu er grundlaget på plads forud for næste uges afgørende, politiske forhandlinger om en ny Furesøaftale.

Efter et møde tirsdag i det politiske Forhandlingsudvalg med repræsentanter fra alle partier i Furesø Byråd er der enighed om linjen i de forestående politiske forhandlinger med indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder.

Politiske drøftelser

Hidtil har forhandlingerne især bestået i drøftelser mellem Indenrigsministeriets og kommunens embedsmænd om de enkelte elementer i en ny aftale.

Nu tager politikerne over. Mandag den 28. februar mødes Furesø Kommune med indenrigsministeren for at drøfte kompensationens størrelse og de fremtdige økonomiske vilkår for kommunen.

Kommunen har to hovedkrav

Furesø Kommune blev født med en gæld på 3 mia. kroner og betaler hvert år 220 mio. kroner i renter og afdrag. De kommuner, som Furesø sammenligner sig med, betaler ca. 40 mio. kroner i gennemsnit. Det er denne enorme merudgift, der nu skal findes en løsning på.

Værløseborgerne blev i sammenlægningsaftalen lovet ikke at skulle undgælde for de økonomiske problemer og gælden fra Farum. Alle indbyggere i Furesø blev lovet, at den nye kommune skulle have samme udviklingsmuligheder som andre kommuner.

Kommunen hovedkrav til en ny aftale er:
1. En omlægning af hele kommunens gæld til fast lavt forrentede lån

2. En forhøjelse og forlængelse af det særlige statstilskud.

Besparelser løser ikke problemerne alene

De senere år har Furesø gennemført besparelser og effektiviseringer, men det er ikke nok til at løse problemerne på længere sigt.

I Farum-delen af kommunen betaler borgerne stadig en særskat i forhold til borgere i Værløse-delen. Den skal udfases hurtigst muligt for at skabe en samlet kommune. Når særskatten ophører - senest ved udgangen af 2013 - falder kommunens indtægter med ca. 116 mio. kroner om året.

Mange brikker at samle før underskrift

På et byrådsmøde den 2. marts vil politikerne drøfte status for forhandlingerne med ministeren.

Men selvom forhandlingerne er gået ind i den afgørende fase, kan der godt gå uger, før en endelig aftale er på plads og klar til underskrivelse. Aftalens forudsætninger og konsekvenser skal drøftes nøje, og alt skal godkendes politisk på såvel Christiansborg som i Furesø Byråd.

Den særlige følgegruppe med repræsentanter fra interesserede borgere vil løbende blive inddraget.

Følg sagen på www.furesoe.dk/genforhandling.

Vished for bæredygtig løsning

De politiske partier i Furesø Byråd har sendt et brev til de respektive politiske ordførere på Christiansborg for at forklare kommunens udgangspunkt forud for de afgørende forhandlinger. I brevet står der bl.a.:

”Furesø Kommune accepterer at forhandle om en løsning, hvor kommunen skal betale gælden tilbage. Men kommunen må samtidig have vished for, at der findes en løsning, der gør kommunen økonomisk bæredygtig på sigt. Furesø Kommunes krav til kompensationen er således en omlægning af hele kommunens gæld til lavt forrentede statslån, og en forhøjelse af det særlige statstilskud kombineret med, at det udbetales i hele den periode, hvor Furesø Kommune skal tilbagebetale på gælden.”

Og brevet slutter: ”Byrådet ønsker, at der meget snart sættes et punktum i sagen, så vi kan lægge fortiden bag os og begynde at fungere som en normal kommune. Dette kan gøres med indgåelse af en aftale til afløsning af Furesøaftalen, der løser Furesø Kommunes enorme gælds- og likviditetsproblemer.”

 

Læs hele brevet på www.furesoe.dk/genforhandling

Kontakt

Furesø Kommune

Rådhustorvet 2 
3520 Farum 
Tlf.: 7235 4000 
Fax.: 7235 4010
E-mail:furesoe@furesoe.dk (sikker)