SE

Fusionen mellem SE og Ærø Elforsyning godkendt

Pressemeddelelse   •   Jun 26, 2013 10:16 CEST

SE’s repræsentantskab godkendte på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde tirsdag aften, den 25. juni, fusionen med Ærø Elforsyning, og dermed kan Ærøboerne se frem til fiberbredbånd, billigere elpriser og investeringer i lokalsamfundet på den sydfynske ø. Allerede den 4. juni godkendte repræsentantskabet for Ærø Elforsyning fusionen. Jens Bahne Jørgensen, bestyrelsesformand i SE, glæder sig over den store opbakning fra begge repræsentantskaber. 

Med 99,6 pct. af de 240 fremmødte medlemmer af SE´s repræsentantskab der stemte for og en enkelt der stemte blankt, var det nærmest i enstemmighed, at fusionen med Ærø Elforsyning blev godkendt. Det stod klar efter at SE tirsdag aften havde afholdt ekstraordinært repræsentantskabsmøde i Vojens-hallen. 

- Jeg er utrolig glad for repræsentantskabernes store opbakning, og jeg er meget stolt over, at vi nu kan byde Ærøboerne velkommen i SE-familien. Fusionen med Ærø Elforsyning vil helt sikkert komme vores mange kunder til gode og jeg håber, at dette eksempel kan bidrage til, at endnu flere elselskaber beslutter sig for at samle kræfterne, for at sikre kunderne og lokalsamfundene de bedste muligheder, siger Jens Bahne Jørgensen, bestyrelsesformand i SE. 

Fusion vil sikre fiberbredbånd til hele Ærø
De 5.367 kunder, som Ærø Elforsyning igennem årtier har forsynet med el, vil over de kommende år komme til at lægge mærke til fusionen. Det skyldes ikke mindst, at SE i fusionsaftalen har lovet at foretage store investeringer på den Sydfynske ø, blandt andet i fiberbredbånd, der skal bringe Ærø på forkant med det 21. århundredes digitale virkelighed. 

- Det er en historisk og glædelig dag for alle på Ærø. Med fusionen får vi nu mulighed for at tilbyde vores kunder endnu bedre vilkår og jeg glæder mig ikke mindst over, at der nu vil blive rullet fiberbredbånd ud over hele Ærø og at stordriftsfordelene vil medføre lavere nettariffer, udtaler Per Mortensen, bestyrelsesformand for Ærø Forsyning. 

Udover kundernes direkte gevinster ved fusionen, kan de mange nye investeringer også betyde flere lokale jobs på Ærø, da lokale entreprenører kan byde ind på delopgaver i forbindelse med både udrulningen af fiberbredbånd og kabellægningen af luftledningerne. Det vil kunne bidrage til at skabe øget vækst i lokalsamfundet til gavn for hele Ærø.  

Derudover skal det nævnes, at for at sikre forsyningssikkerheden vil der fortsat være driftsopgaver der skal varetages på Ærø og derfor vil hovedparten af de lokale jobs i Ærø Elforsyning bestå. Hvilke muligheder de øvrige administrative medarbejdere og ledelse kan tilbydes er endnu ikke afklaret, men alle tilbydes et job i SE koncernen.

For mere information: 
Jens Bahne Jørgensen, Bestyrelsesformand, SE, mobil 4033 8252
Per Mortensen, Bestyrelsesformand, Ærø Elforsyning, mobil 2145 3235

Fakta om fusionen
Ærø Elforsynings repræsentantskab godkendte den 4. juni på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde fusionen med 28 stemmer for, 3 stemmer imod og 1 blank stemme. 

SE’s repræsentantskab var samlet tirsdag aften, den 25. juni til et tilsvarende ekstraordinært repræsentantskabsmøde. Her blev fusionen ligeledes godkendt med et overvældende flertal. 239 stemte for, 0 stemte imod og en enkelt stemte blankt.

Dermed træder fusionen nu i kraft. Navnet for selskabet vil i fremtiden være Syd Energi a.m.b.a. og i daglig tale SE.

SE garanterer i fusionsaftalen, at der gennemføres en udrulning af bredbånd på Ærø, således at alle borgere og virksomheder på Ærø (dvs. med en dækningsprocent på ca. 97 %) kan tilbydes fiberbredbånd senest 31.12.2017. 

Ved aftalens indgåelse er der ca. 36 km lavspændingsluftledning på Ærø. Lavspændingsluftledningerne kabellægges inden udgangen af 2018. Som en del af denne kabellægning renoveres tillige gadebelysningen. 

Fra 1. juli 2013 udvides SE’s repræsentantskab med 7 personer, som blev valgt på Ærø Elforsynings ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 5. juni 2013. Efter repræsentantskabsvalget i 2017 vælges repræsentantskabsmedlemmer på normal vis, som en del af den nærmeste valgkreds i SE. 

Fra 1. juli 2013 udvides bestyrelsen for SE midlertidigt, og repræsentantskabet for Ærø Elforsyning har valgt at det skal være bestyrelsesformand Per Mortensen der skal indtræde i SE’s bestyrelse indtil næste bestyrelsesvalg i 2018.

Pr. 1. juli 2013 fortsættes aktiviteterne på alle de nuværende adresser i Marstal og Stokkeby, men det er hensigten snarest at samle alle overordnede aktiviteter i Esbjerg.

For at sikre det fornødne beredskab på Ærø, således at forsyningssikkerheden opretholdes, vil der fortsat være 3 installatører og 4 montører ansat med arbejdsplads på Ærø. De øvrige medarbejderes fremtidige roller er endnu uafklarede, men de tilbydes alle job i SE koncernen, som loven for virksomhedsoverdragelse foreskriver. 

Ærø Elforsyning

Ærø Elforsyning er et kundeejet energiselskab, der har som formål at drive elforsyningsvirksomhed på Ærø. Selskabet består af tre forretningsben, Ærø Elforsyning Net, Elsalg og Service. 

Ærø Elforsyning Net A/S har til formål at anlægge, drive og vedligeholde elforsyningsnettet på Ærø. Hertil kommer offentlige forpligtelser til at yde energirådgivning.

Ærø Elforsyning Elsalg A/S har til formål at sælge elektricitet til elkunder på Ærø. Selskabet har bevilling til forsyningspligtig virksomhed på Ærø.

Ærø Elforsyning Service A/S har til formål at tilbyde kommercielle ydelser ud over det som de øvrige selskaber i koncernen tilbyder, samt levere serviceydelser til de øvrige selskaber i koncernen.

Ærø Elforsyning har 5.367 kunder. 

SE
SE er et af Danmarks største energi- og teleselskaber og er, som et moderne andelsselskab, kendt for at tænke i nye baner. SE investerer massivt i fiberbredbånd og ejer Danmarks næststørste leverandør af kabel-tv, Stofa, og herigennem leverer selskabet lynhurtigt internet, samt tv og telefoni. Senest har SE, sammen med PFA Pension, etableret SE Blue Renewables og købt alle DONG Energys 272 landbaserede vindmøller for 760 mio. kr.

SE er derudover dybt involveret i arbejdet med at skabe fremtidens energisystem med bl.a. investering i smart grid, elbiler og energieffektivisering af store danske virksomheder.

 


 

SE er et af landets største el-selskaber og udbydere af lynhurtigt fibernet. Vi er et moderne og åbent selskab - med kort vej til dig som kunde. Vi er et andelsselskab, så alle der bor i vores forsyningsområde, og har en el-måler fra os, er andelshavere – og dermed medejere af SE. At hovedparten af vores kunder er vores medejere, er et omdrejningspunkt for hele vores tankegang. I stedet for blot at tænke på overskud og profit, kan vi koncentrere os om at skabe en sund forretning til gavn for vores medejere og hele regionen.