Dansk Metal

Fynske mekanikere i retten

Pressemeddelelse   •   Nov 05, 2010 08:41 CET

Ni fynske mekanikere vil ikke finde sig i, at deres kommunale arbejdsgiver har lånt dem ud til et privat firma under dårligere arbejdsvilkår. Sagen har stået på i fire år og blev behandlet i Østre Landsret i dag.

På overfladen lignede det en kamp om juridiske spidsfindigheder, da advokaterne fra trafikselskabet FynBus og Dansk Metal tørnede sammen i Østre Landsret. Men sagen er principiel for Dansk Metal og de ni mekanikere, der alle er tjenestemænd. 

”Vi fik en tjenstlig befaling fra FynBus om, at vi skulle udlånes til vognmandsfirmaet Tide Bus. Men som tjenestemænd kan vi ikke tvinges til at arbejde under ledelse af et privat firma”, siger Bo Rolfshøj, tillidsrepræsentant for mekanikerne hos FynBus. 

I kan få vores mekanikere 

De ni mekanikere havde indtil befalingen trådte i kraft stået for reparationer af busserne hos FynBus. Men i takt med udliciteringer af en række busruter besluttede FynBus, at værkstedet også skulle drives af et privat firma. Firmaet kunne så låne de ni mekanikere på værkstedet. 

”Tjenestemænd skal kunne tåle store forandringer mod til gengæld at kunne bibeholde deres status som tjenestemænd”, sagde advokat Jørgens Vinding, da han fremlagde sagen på vegne af FynBus i Østre Landsret. 

Advokaten for FynBus mente ikke, at mekanikerne havde noget klage over og talte for en frifindelse af FynBus. Mekanikernes opgaver er næsten de samme under den private ledelse, og talrige tjenestemænd er historisk blevet flyttet rundt.

Mistanke

”Det min modpart glemte at sige var, at folketinget i de fleste tilfælde har ændret loven, hvis en større gruppe tjenestemænd skulle flyttes til et privat selskab. Desuden er de typisk blevet flyttet til et hel eller halv offentligt ejet selskab, siger advokat Mads Bendix Knudsen, der repræsenterer Dansk Metal. 

Hos Metal Odense, der startede sagen, har man en mistanke om, hvorfor de ni mekanikere skulle udlånes – mod deres vilje. 

”Hvis man havde fyret dem, så havde det kostet FynBus tre års løn plus pension, fordi de er tjenestemænd. Kommer FynBus i gennem med den her metode, kan der hurtigt bliver flere tjenestemænd som bliver tvunget over i rent private virksomheder”, siger Ib Madsen, faglig sekretær, Metal Odense.