AGA A/S

Gasdetektorer sikrer det gode arbejdsmiljø

Pressemeddelelse   •   Jan 18, 2016 15:58 CET

Gasdetektorer sikrer gasbrugernes arbejdsmiljø mod den potentielle risiko, som anvendelsen af industrielle gasser kan udgøre – gassen er usynlig, men kan detekteres! Gasser som fx nitrogen, argon og helium kan ”fortrænge” luftens ilt – uden at vi reelt bemærker det. Med en gasdetektor sikrer du, at personer ikke opholder sig i en farlig atmosfære.

Som ansvarlig gasleverandør, er ikke bare gasleverancen men også slutbrugeres sikkerhed, i forbindelse med anvendelsen af gassen, i fokus. Af samme årsag har vi hos AGA, på baggrund af en analyse af salget af gasdetektorer, optimeret sortimentet således, at gasdetektorerne nu matcher vores kunders gasanvendelser og behov bedst muligt. Som leverandør af både gasser og installationener, har AGA en specifik viden om, hvor forbrugsstederne og dermed risikoen hos den enkelte kunde befinder sig. Dette giver AGA en unik mulighed for at vejlede kunderne om, hvordan de bedst optimerer den gasrelaterede sikkerhed.

Gasdetektorer fra AGA 

Gasdetektorerne leveres i både fastmonterede og bærbare modeller, hver især velegnet til forskellige formål. Den fastmonterede gasdetektor er oplagt i situationer, hvor installation og forbrugssted er fast, og dermed klart identificerbart. Eksempelvis i et rum med en laboratoriefryser med flydene nitrogen - her ved vi præcist, hvor nitrogenen, og dermed risikoen, er. På en kemisk fabrik derimod, vil risikoen være sværere at lokalisere helt konkret og flere områder kan være risikofyldte. Her vil den bærbare detektor være mere velegnet. 

Ligeledes kan der i situationer være behov for, at den fastmonterede- og den bærbare detektor supplerer hinanden: ”Fx i forbindelse med aftapning af flydende nitrogen til en kryospand i en kælder vil såvel en fastmonteret som en bærbar iltovervågning være stærkt tilrådelig, hvor den fastmonterede iltovervågning via en magnetventil kan lukke for tilførslen af nitrogen ved for lavt oxygenniveau.– begge vil fungere som en sikkerhedsforanstaltning og minimere risikoen for en ulykke.” fortæller Jan Christensen, markedschef for laboratorier og pharma for AGA i Danmark.

AGA’s standard gasdetektorer 
AGA's gasdetektorer findes i bærbare- og fastmonterede udgaver. Alle er enkle at bruge og virker umiddelbart ved tryk på en knap. 

Bæbare detektorer

Fastmonterede detektorer

Læs mere om gasdetektorerne på www.aga.dk

AGA A/S er et selskab i The Linde Group, det førende gasselskab i verden, som med 65.000 medarbejdere i mere end 100 lande er verdens største leverandør af industrielle og medicinske gasser. AGA samarbejder blandt andet med kunder i den farmaceutiske og bioteknologiske industri, jern- og maskinindustrien, i den kemiske industri, levnedsmiddel- og elektronikindustrien, samt i miljø- og sundhedssektoren. Virksomheden beskæftiger 155 medarbejdere i Danmark. Besøg AGA på www.aga.dk.