DLG

Genvalg til DLG’s formandskab

Pressemeddelelse   •   Maj 14, 2014 16:31 CEST

DLG's repræsentantskab har den 14. maj haft valg til DLG's bestyrelse. Der blev valgt 3 nye medlemmer, og der var genvalg til 9 medlemmer. Der har hidtil været to medarbejderrepræsentanter - hvilket er udvidet til tre, så bestyrelsen nu har 12 medlemmer.

Der var genvalg til Niels Dengsø Jensen, Løgstrup, Torben Thomsen, Ebberup, Lars Jakobsen, Stubbekøbing, Mogens Jensen, Randers, Carl Christian Lei, Sønderborg, Henrik Larsen, Vrå, John Bay Simonsen, Sorø, Viggo Conradsen, Agerbæk og medarbejderrepræsentant Mads Peter Madsen. Desuden blev Jørgen Munk, Gjerlev, valgt som ny ejervalgt repræsentant. Herudover blev Catarina Hagelberg og John Smidt Christiansen valgt som nye medarbejderrepræsentanter.

Der var genvalg til hele formandskabet, der har konstitueret sig som sidst med Niels Dengsø Jensen som formand samt Lars Jakobsen og Torben Thomsen som næstformænd.

DLG's repræsentantskab har 118 ejervalgte medlemmer og 18 medarbejderrepræsentanter. Der arbejdes målrettet på at styrke andelen af kvinder i DLG's repræsentantskab, hvilket er et led i at øge andelen af kvinder i bestyrelsen, samt at have et stærkt repræsentantskab med både mænd og kvinder. Der er nu 12 kvinder i alt i DLG's repræsentantskab, - 9 blandt de ejervalgte og tre blandt medarbejderrepræsentanterne, heraf sidder der nu en kvindelig medarbejderrepræsentant i bestyrelsen.

 
Bestyrelsesmedlemmerne er i forreste række fra venstre: Viggo Conradsen, Catarina Hagelberg (medarbejder), Torben Thomsen (næstformand), Mads Peter Madsen (medarbejder). Midterste række fra venstre Lars Jakobsen (næstformand), Niels Dengsø Jensen (formand), Carl Chr. Lei, John Smidt Christiansen (medarbejder). Bagerste række fra venstre Mogens Jensen, John Bay Simonsen, Henrik Larsen og Jørgen Munk. Fototograf: Jonas Ahlstrøm