Dansk Metal

Glæde over flere praktikpladser

Pressemeddelelse   •   Okt 14, 2010 09:09 CEST

Dansk Metal glæder sig over regeringens praktikplads-planer, men frygter, at industrien bliver glemt.

Regeringen har fremlagt en ny plan, der skal skaffe op mod 9.000 ekstra praktikpladser. I planen indgår blandt andet en bonus på op til 70.000 kr. til de virksomheder, som opretter nye lærepladser. 

- Det er naturligvis glædeligt, at regeringen – endelig – tager problemet med de manglende praktikpladser alvorligt, siger Per Påskesen, der er forbundssekretær og leder af Metals uddannelses- og IKT-sekretariat. 

Han kritiserer dog regeringens udspil for at være ukonkret og mangle prioriteringer: 

- Der mangler konkrete initiativer, der kan hindre, at flere og flere unge fravælger erhvervsuddannelserne. Og det er faktisk et af de største problemer ud over de manglende praktikpladser, siger Per Påskesen. 

Regeringens målsætning er, 95 pct. af en årgang skal have en ungdomsuddannelse. Det kræver langt flere praktikpladser, hvis det mål skal nås. 

- De nye initiativer sikrer, at unge kan færdiggøre deres uddannelse. Det er på tide, at unge på erhvervsuddannelserne får en sådan garanti, ligesom vi kender det fra eksempelvis gymnasieuddannelserne, siger Per Påskesen. 

Metal deler dog ikke regeringens optimistiske vurderinger: 

- Godt nok er tallene positive, når man ser på antallet af indgåede uddannelsesaftaler, men man kan sætte spørgsmålstegn ved, om indsatsen for at få flere i uddannelse overhovedet matcher de behov for kvalificeret arbejdskraft, som arbejdsmarkedet har i fremtiden, siger Per Påskesen. 

Han peger på de analyser, der har vist, at vi om ti år vil mangle 59.000 faglærte, og da det tager op til fem år at uddanne en faglært så bør der være en større grad af koordinering og planlægning i arbejdet: 

- Det er ikke lige gyldigt hvilken uddannelse, de unge får. Vi skal ikke risikere at uddanne folk til jobs, som eksempelvis slet ikke eksisterer om få år, siger Per Påskesen. 

- Den nye præmierings- og bonusordning giver 70.000 kr. uanset hvilken praktikplads, der bliver oprettet. Men det ville være langt mere fornuftigt, hvis bonusordningen præmierede de brancher og områder, hvor der er størst mangel på kvalificeret arbejdskraft. Ellers risikerer vi at stå i en situation, hvor vi igen må importere arbejdskraft i stor stil, siger Per Påskesen. 

Ifølge Per Påskesen er det særligt indenfor industrien, der er behov for mere opmærksomhed, og her er det i forvejen svært at få overbevist virksomhederne om, at de skal oprette flere praktikpladser: 

- Hvis præmien var højere i industrien ville det være lettere at overbevise især de store industrivirksomheder om, at de skal løfte en større del af uddannelsesopgaven. Derfor kan man godt frygte, at industrien vil blive glemt, når der ikke ligger en målrettet prioritering i indsatsen, siger Per Påskesen. 

- Der er alt for mange arbejdsgivere, der ikke tager deres del af ansvaret på sig, men tillidsrepræsentanterne kan også gøre en indsats, eksempelvis ved at undersøge, om deres arbejdsplads har det antal praktikanter, de er godkendt til, eller om der måske kunne tages en ekstra lærling ind, siger Per Påskesen.

Læs mere om regeringens plan her.