Beredskabsforbundet

​Glæde over forlig med øget fokus på befolkningens sikkerhed

Pressemeddelelse   •   Jan 29, 2018 17:28 CET

Beredskabsforbundet hæfter sig ved den nye dagsorden, som forsvarsforliget er udtryk for.

Forsvarsforliget, som blev præsenteret søndag, indebærer blandt andet, at det statslige beredskab får cirka 125 ekstra værnepligtige og 25 millioner kroner til indkøb af nyt materiel. Men det er ikke den eneste grund til, at Beredskabsforbundet ser positivt på forliget.

Beredskabsforbundet organiserer de frivillige i det danske redningsberedskab. Og organisationen arbejder for at skabe tryghed gennem hjælp, forebyggelse, information og uddannelse. Netop set fra den vinkel er der meget positivt i forliget, mener Beredskabsforbundets landschef, Niels Bonde Jensen:

”Vi glæder os over de ekstra ressourcer til det danske beredskab. Og vi glæder os over, at det militære og det civile forsvar er tænkt sammen i en seks-årig aftale, som giver ro til at implementere de forandringer, som skal forbedre det samlede beredskab. Vores frivillige er også fremover klar til at hjælpe både det statslige og de kommunale beredskaber med deres opgaver.”

”Men samtidig glæder vi os over den nye tænkning, som forliget er udtryk for. Nu er der politisk fokus på et ændret internationalt trusselsbillede og den indflydelse, det kan få på den enkelte borgers tryghed og sikkerhed. Og der er vilje til både at afsætte midler til at gøre det danske forsvar og beredskab mere robust - og at undersøge om det er tilstrækkeligt med det, vi har”, siger Niels Bonde Jensen.

Han nævner som eksempler, at forliget tager højde for en virkelighed med et udfordrende og mere selvhævdende Rusland og truslen om cyberangreb mod det danske samfund.

”Nu påtager Forsvaret sig den rolle, det kan i forhold til at forhindre cyberangreb. Beredskabsforbundet uddanner allerede almindelige danskere til at være mere robuste og trygge ved ekstraordinære hændelser og katastrofer gennem kurset “Robust Borger”. Det kan gøre det nemmere for den enkelte at klare sig, HVIS et cyberangreb alligevel lykkes, så supermarkedet ikke har strøm til at håndtere vores dankort, og vi står uden lys og vand derhjemme.”

”Men som samfund kan vi gøre meget mere for at forberede os på det ubehagelige, men realistiske scenarie, at katastrofen rammer os. I Beredskabsforbundet er vi klar til at bidrage med det, vi kan”, siger Niels Bonde Jensen.

Også Beredskabsforbundets præsident, næstformand for Folketingets Forsvarsudvalg, Jan Johansen (S), er glad for forsvarsforliget:

”Jeg er glad for, at vi har fået et bredt forlig, som sikrer et mere robust forsvar og beredskab i Danmark, og som Beredskabsforbundet er klar til at spille sin rolle i”, siger Jan Johansen.

Yderligere oplysninger:
Niels Bonde Jensen, Landschef, Beredskabsforbundet: 4044 8192
Jan Johansen, Præsident, Beredskabsforbundet: 6162 5192
Per Falborg, Kommunikation og Presse, Beredskabsforbundet: 3076 3164

Beredskabsforbundet er organisationen for alle frivillige i det danske redningsberedskab. Læs mere om organisationen her.

Hendes Majestæt Dronningen er protektor for Beredskabsforbundet.

Vi repræsenterer og oplyser om de frivillige og deres indsats i det danske redningsberedskab.
Vi bidrager med en afgørende indsats for at styrke befolkningens selvhjulpenhed ved ulykker og katastrofer.

Vores mål er at bidrage til et robust samfund og sikre, at beredskabstanken udbredes så borgere og redningsberedskab er sammen om at skabe øget tryghed for alle og enhver – i dag og i fremtiden.