GDK

Glemt kunstner frem i lyset

Pressemeddelelse   •   Jul 12, 2019 11:27 CEST

Som ung lovende kunstner fra Kunstakademieti København vandt Bernhard Ulrik Middelboe den Neuhausenske præmie i 1887 for sit maleri Ewalds sidste dag. Han debuterede allerede i 1885 på Charlottenborgs Forårsudstilling og havde igen i 1879 et maleri med, denne gang et portræt af sin forlovede Hilda Horndahl.

Middelboe afgik fra Kunstakademiet i 1876 som 26-årig, var et kendt navn og havde således de bedste forudsætninger for en strålende kunstnerisk karriere foran sig. Tilmed var han nær ven med P. S. Krøyer, og de to var sammen med andre kunstnervenner på studieophold både i Hornbæk og senere Frankrig.

Det var helt i tidens ånd, at kunstnere arbejdede, boede og underholdt sig med hinanden i små eller store fællesskaber. Her kunne man diskutere nye tendenser i kunsten, afprøve nye måder at male på og inspirere hinanden.

Nogle af disse fællesskaber slog mere eller mindre rod på visse udvalgte steder. Nogle betingelser skulle være til stede, for at man kunne kalde dem kunstnerkolonier. Det vigtigste var LYSET. Flere kunstnere samledes i Hornbæk netop pga. det fantastiske lys. Herfra kiggede man med længsel mod Kullen, som knejsede i aftensolen og lokkede malerne over. Senere drog nogle videre til Skagen.

Middelboe drog som sin ven Krøyer mod Kullen og slog sig ned i Arild, et lille fiskerleje i nærheden, for at male. Her fandt han et fascinerende landskab, et unikt lys og den smukkeste kvinde. Dette møde skulle blive skæbnesvangert for ham. Han forelskede sig i denne svenske pige, Hilda Horndahl, som var vokset op på gården Flundrarp. De giftede sig i 1880 og flyttede ind på gården, som Hilda i mellemtiden var blevet enearving til. I løbet af de kommende 7 år, fik de 5 børn. Det var en svær tid for kunstmaleren Middelboe. Dels stillede han store krav til sig selv som kunstner, dels havde han giftet sig med en gårdmandskone og fik dertil hurtigt mange munde at mætte.

Det er svært at leve med ikke at leve op til sine egne forventninger, så Middelboe greb chancen, da han blev tilbudt at starte en reproduktionsanstalt og være leder af denne. I 1891 flyttede hele familien til København, og deres gård hedder i dag Rusthållargården, Hotel Arild.

Det er nu ikke her, der kommer til at være en kunstudstilling med bl.a. Middelboes malerier, men i Mor Cillas hus, det gæstgiveri, som kunstnerkolonien havde sit samlingspunkt i. Udstillingen åbner 19. juli 2019 kl. 16.00.

Vi arrangerer og afholder kunstudstillinger med danske kunstnere, som ikke er så kendte i nutiden, men var med til at gøre en forskel i deres samtid.