Gjensidige Forsikring

Gode forsikringsresultater

Pressemeddelelse   •   Feb 17, 2011 09:25 CET

Konsernet fikk et resultat før skatt på 1.068,1 millioner kroner i kvartalet (583,9). Resultatet fra skadeforsikringsvirksomheten, målt gjennom underwritingresultatet, ble på 314,9 millioner kroner (142,4).

  • Resultat før skatt i kvartalet: 1.068,1 millioner kroner (583,9 millioner kroner i 2009)
  • Foreløpig resultat før skatt for 2010: 3.254,0 millioner kroner (3.166,5)
  • Premieinntektene for skadeforsikringsvirksomheten økte med 12,8 prosent i kvartalet. Veksten er i segmentene Norden og Privat Norge
  • Ytterligere reduksjon i driftskostnadene, kostnadsandelen endte på 16,5 i kvartalet (19,2). For 2010 var kostnadsandelen på 16,5 (17,7). Det er etablert et mål om en kostnadsandel på 15 prosent innen 2015
  • Styret har vedtatt en revidering av selskapets strategi og har bedt administrasjonen vurdere om helseområdet fortsatt skal inngå som en støtteaktivitet i konsernet
  • Styret foreslår et utbytte på 2.350,0 millioner kroner, tilsvarende 4,70 kroner per aksje. Utbytteforslaget innebærer en utbyttegrad på 80 prosent av konsernets foreløpige resultat etter skatt på 2.950,4 millioner kroner

Konsernet fikk et resultat før skatt på 1.068,1 millioner kroner i kvartalet (583,9). Resultatet fra skadeforsikringsvirksomheten, målt gjennom underwritingresultatet, ble på 314,9 millioner kroner (142,4). Combined ratio for kvartalet for skadeforsikringsvirksomheten var på 92,9 (96,3). Finansavkastningen for kvartalet var på 1,5 prosent (1,3).

For 2010 endte konsernets foreløpige resultat før skatt på 3.254,0 millioner kroner (3.166,5). Resultatet fra skadeforsikringsvirksomheten ble på 796,3 millioner kroner (817,9), og er spesielt påvirket av den kalde vinteren i første kvartal. Combined ratio for hele 2010 endte på 95,3 (94,8). Finansavkastningen for 2010 ble på 5,2 prosent (5,5).

-Resultatet for kvartalet og året som helhet er godt. Tiltak for å bli enda mer effektive og kundevennlige vil styrke Gjensidiges fremtidige konkurransekraft ytterligere. Samtidig har børsnoteringen økt Gjensidiges muligheter til å delta i de strukturendringene som preger finansbransjen i Norden, sier konsernsjef Helge Leiro Baastad.

Informasjonsdirektør Øystein Thoresen. Tlf: 952 33 382
IR-direktør Catharina Hellerud. Tlf: 915 21 522

Gjensidige Forsikring ASA er Norges største skadeforsikringsselskap med en markedsandel i 2009 på 28,4 prosent. Konsernet tilbyr også bank, pensjon og helsetjenester i Norge, og skadeforsikring i Danmark, Sverige og Baltikum. Det er cirka 3800 ansatte i selskapet, hvorav 2900 i Norge. Sum driftsinntekter var 18,8 milliarder kroner i 2010, mens forvaltningskapitalen utgjorde 84 milliarder.