Teknologisk Institut

Gode idéer strander hos danske virksomheder

Pressemeddelelse   •   Nov 18, 2016 08:00 CET

Mangel på de rette kompetencer og udstyr hæmmer konkret afprøvning af nye idéer til produkter hos danske virksomheder. Det viser en ny analyse fra Teknologisk Institut. Af de virksomheder, der arbejder med pilotproduktion af nye idéer, har en ud af fire oplevet at måtte opgive en udviklingsproces.

Over halvdelen af danske virksomheder anvender pilotproduktion til at afprøve nye idéer og dermed teste om der er grobund for efterfølgende investeringer. Men mere end hver fjerde virksomhed har måttet opgive udviklingen af en ny proces eller et nyt produkt, fordi den konkrete udvikling som pilotproduktion er strandet. Det er et problem, mener Teknologisk Institut.

- Det er tydeligt, at der er et hul i virksomhedernes udviklingskæde mellem det punkt hvor de er klar over at nye teknologier rummer store muligheder, til det punkt hvor de er parate til at investere og omstille deres eksisterende produktion. Men hvis danske virksomheder skal blive ved med at være konkurrencedygtige, er det centralt at deres processer er effektive og at deres produkter er kan noget mere end konkurrenternes, siger sektionsleder Jens Christiansen, Teknologisk Institut.

Blandt de danske virksomheder er der enighed om, at det er blevet et afgørende konkurrenceparameter at have en hurtig og fleksibel udviklingsfase, og mere end tre ud af fire virksomheder mener, at adgang til udstyr og teknologi inden for pilotproduktion vil kunne skabe konkurrencefordele, viser analysen.

Højteknologisk procesudstyr kræver ofte mange års erfaring for at opnå en optimal udnyttelse. I andre tilfælde er udstyret simpelthen for dyrt til at de små og mellemstore virksomheder tør tage investeringsrisikoen, før de er helt sikre på at det er den rigtige fremstillingsproces.

For at afhjælpe problemet har Teknologisk Institut etableret Højteknologisk Pilotproduktion. Formålet er at hjælpe små og mellemstore virksomheder til at realisere og afprøve idéer.

En af de virksomheder, som har haft stor gavn af pilotproduktion, er T Technology, som udvikler produkter til medicinindustrien. Virksomheden har benyttet udstyr fra Teknologisk Institut til at komme videre med en udviklingsproces, der i første omgang var gået i stå.

- Vi havde en udforing med et af vores produkter, som vi startede med at løse selv. Dog havde vores løsning ikke nogen effekt. Hvad vi troede var et meget komplekst problem blev hurtigt løst med hjælp fra Teknologisk Institut, fortæller CEO i T Technology, Christian Thomsen.

Pilotproduktionsforløbet har betydet, at T Technology kan levere en ny løsning til en distributør i Sydøstasien. På Teknologisk Institut er man overbevist om at andre virksomheder kan opnå lignende fordele.

- Vi møder ofte virksomheder, som har forretningsidéer, de ikke selv har mulighed for at føre ud i livet i første omgang. Vi startede med at tilbyde pilotproduktionsservices for fire år siden, fordi vi gerne ville være med til at udvikle produktionen i Danmark. Den netop gennemførte analyse viser, at der stadig er vækstpotentiale, konkluderer Jens Christiansen.

Teknologisk Institut har interviewet 455 danske fremstillingsvirksomheder med mellem 35 og 1.000 ansatte om anvendelsen af pilotproduktion. Undersøgelsen er foretaget under en rammekontrakt for Styrelsen for Forskning og Innovation.

Yderligere oplysninger: Sektionsleder Jens Christiansen, Teknologisk Institut, telefon: +45 72 20 24 98, e-mail: jec@teknologisk.dk

Teknologisk Institut styrker danske virksomheder ved hjælp af banebrydende teknologier og mere end 1.100 medarbejderes faglige ekspertise. Årligt kommer det mere end 10.000 virksomheder til gavn inden for så forskellige områder som; energi, fødevarer, life science, materialer, byggeri og produktion. Teknologisk Institut har datterselskaberne Danfysik A/S, Dancert A/S, Teknologisk Institut AB Sverige, DTI Polska, DTI Spain samt 50 % af Syddansk Teknologisk Innovation A/S.

Læs mere om Instituttet.

Har du brug for yderligere oplysninger, fotos, udtalelser eller andet, er du meget velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen på tlf. 72 20 10 66 – eller kommunikation@teknologisk.dk