SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Godt 3200 prostituerede i Danmark

Pressemeddelelse   •   Jun 08, 2011 10:14 CEST

SFI’s nye kortlægning viser, at der var cirka 3200 prostituerede i Danmark i 2010. Det er færre end hidtidige undersøgelser har fundet. Forskerne kan bl.a. konstatere, at udenlandske kvinder stort set har overtaget prostitution på gaderne. SFI’s kortlægning viser også, at prostitution er et meget nuanceret fænomen.

SFI-rapporten Prostitution i Danmark – en kortlægning beskriver omfanget af prostitution i Danmark og giver samtidig et unikt indblik i de prostitueredes opfattelse af deres situation og levevilkår.

Færre end hidtil antaget
Rapporten opgør antallet af prostituerede i Danmark til godt 3200. Den nye opgørelse viser færre prostituerede, end man hidtil har antaget. Forskellen skyldes primært, at de metoder, forskerne har brugt, giver et mere præcist billede. Det er fx vigtigt at tage højde for, at mange prostituerede arbejder på flere klinikker ad gangen.

De prostituerede er fordelt på forskellige ”arbejdspladser”. Der er omkring 1600 på klinikker, 900 kvinder i escort og lidt under 600 udenlandske gadeprostituerede. Dertil kommer mandlige escort-prostituerede og champagne-piger på strip-barer, som forskerne skønner til at være mindst 100. Desuden er der den mere private/diskrete prostitution, som det ikke har været muligt at opgøre omfanget af. 

Udenlandske kvinder overtager gaden
Den sidste gruppe i kortlægningen er de danske gadeprostituerede. Efter to døgns intensiv overvågning af Vesterbros gader optalte SFI’s forskere 13-15 danske prostituerede på gaden.

Forskerne har ikke kunnet opgøre det samlede antal danske gadeprostituerede. Men deres undersøgelser indikerer, at antallet af danske kvinder på gaden er svundet ind siden 1990’erne. Sammenholdt med de omkring 600 udenlandske gadeprostituerede synes det klart, at de danske kvinder er i kraftigt mindretal på gaden.

Ikke et entydigt fænomen
SFI’s kortlægning viser også, at prostitution er et meget nuanceret fænomen. Der er stor forskel på at trække på gaden og på at søge kunder i et chat-rum på nettet. Og det er igen forskelligt fra livet på en sex-klinik eller en stripklub. Undersøgelsen giver en lang række konkrete eksempler på prostitueredes liv og hverdag.

Det er Socialministeriet, der har finansieret kortlægningen via satspuljen.

Yderligere oplysninger: Forsker Jens Kofod, 3348 0992, jko@sfi.dk, eller forskningsassistent Theresa Frøkjær Dyrvig, 3348 0848, tfd@sfi.dk
Udgivelse: Kofod, J., Dyrvig, T.F., Markwardt, K., Lagoni, N., Bille, R., Termansen, T., Christiansen, L., Toldam, E.J. & Vilshammer, M.: Prostitution i Danmark.  SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, 11:21
Udgivelsesdato: 8. juni 2011
Omfang/pris: 387 sider sider / Rapporten udkommer som netpublikation til download. Senere følger en trykt udgave.
Læs resumé »    
Læs mere, download rapport »    


DET VISER RAPPORTEN OGSÅ:

Indkomst
En prostitueret, der har salg af sex som sin hovedindkomst, tjener i gennemsnit 24.000 kr. om måneden. Men deraf skal nogle betale en række udgifter, fx husleje til klinik-ejere, til telefondamer, til forskellige bagmænd, til annoncer eller til kondomer (se side 148-158).

Pengene trækker
85 procent af de prostituerede siger, at pengene er den primære grund til at de sælger sex. Men pengene går til meget forskellige ting: basale leveomkostninger som mad og tøj til børnene, til stofmisbrug, til familie i udlandet eller til dyre luksusvarer (se side 168).

Seksualitet
67 procent af de kvindelige og 55 procent af de mandlige escort-prostituerede siger, at salg af sex er en del af deres seksualitet (se side 199).

Vold
33 procent af de kvindelige og 25 procent af de mandlige escort-prostituerede har været udsat for vold fra kunder mindst én gang i 2010. Det samme gælder for 41 procent af de gadeprostituerede. For de prostituerede på sexklinikker er det kun 3 procent, der har været udsat for vold (se side 233).

Psykiske problemer
50 procent af de prostituerede angiver, at de har psykiske symptomer. Det kan fx være depression, søvnløshed eller store koncentrationsproblemer. Det er en klar overrepræsentation i forhold til den almindelige befolkning, men forskerne understreger, at de ikke kan afgøre, hvorvidt de psykiske problemer hænger sammen med salg af seksuelle ydelser (se side 209-210).

Udenlandske kvinder
I de københavnske gader har udenlandske prostituerede stort set helt overtaget markedet. SFI’s forskere har beregnet, at der er næsten 600 udenlandske kvinder, men har kun observeret 12-15 danske. På klinikkerne i hele landet er der omkring 850 udenlandske og 780 danske kvinder (se side 290-292).

Ud af prostitution
44 procent af de prostituerede siger, at de har overvejet at stoppe inden for det næste år. Men tallet dækker over store variationer. Hele 94 procent af de gadeprostituerede ønsker at stoppe, mens det kun gælder for 33 procent af de kvindelige escort- og klinikprostituerede (se side 244).