Dansk Arkitektur Center

Gør byrummet mere spændende i de kolde og mørke vintermåneder

Pressemeddelelse   •   Dec 13, 2013 11:43 CET

Sidste år varede den danske vinter knap syv måneder fra første til sidste nattefrost. Det betyder, at vi trækker indenfor og efterlader byen øde. Ny konkurrence på innosite.dk efterspørger idéer til, hvordan vi gør byrummet mere spændende i de kolde og mørke vintermåneder.

Sidste vinter var der lokal nattefrost i Danmark fra september til maj, det vil sige over halvdelen af året. De lange vintre betyder, at vi skynder os inden døre, når frosten bider og mørket sænker sig, og at byens pladser, parker og gader mister deres funktion som mødesteder og bliver transitzoner, som kun meget sjældent bliver brugt til events og ophold. Men sådan behøver det ikke at være.

”I Open Air Neighborhood arbejder vi med projektet Vinterbyen, som over tre vintre skal udvikle idéer til fremtidens danske vinterbyrum, teste dem af og kommunikere visioner og retningslinjer for, hvordan man designer og skaber byrum til de kolde og mørke måneder. Projektet opstod, fordi vi undrede os over, hvorfor byen ikke er lavet til, at vi kan opholde os udendørs hele året. Hvor er alle vinteralternativerne til sommerens fine tiltag?”, siger arkitekterne Louise Heebøll og Ellen O'Gara fra Open Air Neighborhood.

De senere år er mange aktiviteter rykket ud i byens rum – bare ikke om vinteren. ”I Danmark har vi ikke stor tradition for at bruge byens uderum om vinteren. Men i mange af verdens kolde byer har man med fordel formået at bruge kulden, mørket og kontrasterne til at skabe en levende, aktiv og stemningsfuld by om vinteren.” Og det er netop det, OAN gerne vil bidrage til. 

Derfor står de i øjeblikket bag idékonkurrencen Winter City på innovationsplatformen Innosite.

Winter City efterspørger ideer til, hvordan man kan styrke oplevelsen omkring en udendørs koncert, der afholdes ved skøjtebanen på Toftegårds Plads i Valby i forbindelse med FROST Festival i februar 2014. Mørket og kulden skal indtænkes og ses som potentialer, der kan være med til at skabe en unik oplevelse og inspirere til flere lignende tiltag i vinterbyen.

I forslaget kan man arbejde med bl.a. lys, projektion, varme, bevægelse, kontraster, forløb, interaktion og kommunikation. Alle de tekniske løsninger behøver ikke være på plads, men forslaget skal redegøre for koncept, design og funktion samt beskrive, hvad det er for en udfordring ved vinteren, som designet løser. Projektet skal desuden være nemt at implementere i byrummet og skal gerne have en høj grad af materiale- og energimæssig bæredygtighed. Forslaget skal kunne fungere både i plus og minusgrader og med og uden sne.

Alle med en god idé til, hvordan en udendørskoncert kan blive mere vintervenlig, er velkomne til at deltage i konkurrencen. Læs mere om konkurrencen og tilmelding her

Konkurrencen slutter den 15. januar 2014. Den samlede præmiesum er på 25.000 kr. fordelt på tre præmier. De tre præmierede idéer bliver bygget som prototyper til en skøjtebanekoncert under FROST Festival.

Om Open Air Neighborhood (OAN)
Open Air Neighborhood er et arkitektfirma, ledet af Louise Heebøll og Ellen O’ Gara. OAN arbejder med innovation i byrummet gennem bl.a. brugerinddragelse og prototyping. Pt. arbejder de bl.a. med projektet Vinterbyen, som skal udvikle idéer til det danske vinterbyrum, teste dem af og kommunikere visioner og retningslinjer for, hvordan man designer og skaber byrum til de kolde og mørke måneder i Danmark. Læs mere på www.openairneighborhood.dk

Om FROST Festival
FROST er en musikfestival som afholdes hvert år i februar måned. FROST Festival kobler musik med byen ved brug af alternative venues og har et ønske om i højere grad at kunne benytte sig af byrummet i fremtiden. Læs mere på www.frostfestival.dk

Om Innosite
Innosite er en åben innovationsplatform, som knytter aktører med behov for innovation sammen med dem, der har de gode ideer på tværs af fagligheder, brancher og nationaliteter. Innosite er et initiativ fra Realdania i partnerskab med Energistyrelsen og med Dansk Arkitektur Center som operatør. Læs mere på www.innosite.dk

For yderligere information kontakt:

Anna Bisgaard-Nøhr, Dansk Arkitektur Center

+45 2041 1510

abn@dac.dk

Ellen T. O' Gara, arkitekt MAA, Open Air Neighborhood

+45 2729 0384

ellen@o-a-n.dk

Vedhæftede billede skal krediteres: © Malthe Ivarsson


Dansk Arkitektur Center (DAC) er Danmarks nationale center for udvikling og formidling af viden om arkitektur, byggeri og byudvikling. DAC er en projektorganisation med finansielt grundlag i et offentligt-privat partnerskab mellem Realdania og staten. Staten er repræsenteret ved Erhvervs- og Vækstministeriet, Kulturministeriet, Miljøministeriet og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet.