DLG

Gordt år i Danespo Holding

Pressemeddelelse   •   Aug 29, 2013 00:00 CEST

Danespo Holding er i fin form. I det netop afsluttede regnskabsår 2012/2013 steg omsætningen med 10 pct., og årets resultat var på niveau med sidste år. Baggrunden for det gode resultat er i særdeleshed fusionsregnskabet fra Danespo Food.

For knap et år siden styrkede Danespo sin position indenfor spisekartofler på såvel hjemmemarkedet som eksportmarkedet og etablerede Danespo Food ved at sammenlægge VK Kartofler A/S og Lammefjordens Kartoffelcentral A/S.

Danespo Food har bidraget meget positivt til regnskabet for Danespo Holding, der havde en omsætning på 506,6 mio. kr. mod 460,8 mio. kr. året før. Bruttoresultatet var på 104,7 mio. kr. mod 93,6 mio. kr. året før. Årets resultat efter skat og minoritetsinteresser var på 6,1 mio. kr. mod 6,5 mio. kr. året før. Det blev offentliggjort på selskabets generalforsamling den 28. august.

Stærkt fusionsregnskab
- Fusionen af de to spisekartoffelselskaber har været meget vellykket, og Danespo Food præsterer et stærkt fusionsregnskab, der sætter sit klare præg på Holding-resultatet. Det er bl.a. sket på baggrund af et væsentligt optimeringspotentiale i Danespo Food, som er blevet udnyttet ved fusionen, påpeger Steen Bitsch, der forventer, at det nye set-up i Food vil bære yderligere frugt i de kommende år, idet der fortsat er muligheder for at optimere - især indenfor sortsudviklingen.

Omsætningen af læggekartofler i moderselskabet steg med 40 mio. kr. fra 175 mio. kr. til 216 mio. kr. Der var store udfordringer med kvaliteten pga. den vanskelige høst i Vestjylland. Det betød et mindre nettoresultat.

Maksimal efterbetaling
- Den usædvanligt våde og sene høst af læggekartofler gav ikke selskabet et top-resultat, men bestyrelsen har igen i år besluttet at yde maksimal og konkurrencedygtig efterbetaling til avlerne, da det giver god mening i den givne situation. Der er således - udover garantiprisen, som vi stiller som eneste selskab - efterbetalt 18,8 mio. kr. svarende til 51 kr. pr. hkg mere end garantiprisen, så den gennemsnitlige afregnede pris pr. hkg var i alt 160 kr., siger Danespo's adm. direktør Steen Bitsch.

Datterselskaberne i Tyskland, Holland, Frankrig og Danimex i Algeriet har alle konsolideret deres respektive positioner og har som sådan leveret marginalt over budget. Det er yderst tilfredsstillende i lyset af en ret vanskelig markedssituation. Danalpo i Algeriet har derimod været udfordret af at skulle aftage de sidst optagede mængder, hvilket sammenholdt med en kraftig overforsyning på markedet bragte Danalpo-resultatet under nul.

Syv nye sorter
Sortsarbejdet har fortsat meget fokus, og Danespo har fået syv nye sorter på EU's sortsliste. Det er i tråd med selskabets strategiplan, og det forventes, at andelen af beskyttede sorter vil overstige andelen af frie sorter det kommende år.

Et fortsat forbilledligt samarbejde med KMC omkring LKF Vandel har konsolideret sig, og Danespo forventer, at kommende tiltag vil styrke området mærkbart i de kommende år.