Fødevarestyrelsen

Grænsekontrol af fødevareimport

Pressemeddelelse   •   Nov 19, 2010 10:14 CET

Med hjælp fra politiet og SKAT har Fødevarestyrelsen siden mandag vinket biler ind til kontrol ved en lang række danske grænseovergange, i havne og lufthavne.  Formålet med stikprøvekontrollerne er at få afdækket omfanget af ulovlig import til Danmark af blandt andet ris, frugt, grønt og krydderier.

Fødevarestyrelsen ser dels på om de biler og lastbiler, der bliver stoppet er registreret til fødevaretransport, dels om importøren har de lovpligtige godkendelser. Navnlig fokuserer kontrollen på om fødevarerne er lovlige at importere til Danmark og om de er ledsaget af de nødvendige godkendelser til at blive markedsført i Europa.

Flere fødevarer er af EU sat under intensiveret kontrol, fordi fødevaremyndighederne i EU har konstateret overskridelser af grænseværdierne for blandt andet pesticider, ulovlige farvestoffer og naturligt forekommende giftstoffer, de såkaldte mykotoksiner.

For forbrugerne kan importerede fødevarer, der ikke overholder EU’s grænseværdier, udgøre en sundhedsrisiko.

Fødevarestyrelsen har mulighed for at beslaglægge professionelle aktørers ulovligt importerede fødevarer og sanktionere med blandt andet påbud, forbud og bøder.

Fødevarestyrelsen vejleder under kontrollen om reglerne for fødevareimport til Danmark.


• Professionelle aktører der ønsker at importer fødevarer til Danmark, kan få en introduktion til reglerne her

• Private der ønsker at medbringe fødevarer fra udlandet, kan læse mere om reglerne her

Fødevarestyrelsen forventer at kunne fremlægge resultaterne af den landsdækkende kontrolaktion i midten af december.

 Kontakt
Sørine Quaade Møller, tlf. 72 27 65 86