Region Nordjylland

Grænseoverskridende kollektiv trafik starter i Nordjylland

Pressemeddelelse   •   Nov 29, 2010 11:30 CET

Region Nordjylland sidder for bordenden i nyt skandinavisk samarbejde, der sikrer 30 mio. kr. til udvikling af kollektiv trafik på tværs af Kattegat og Skagerrak.

Kollektiv trafik er af stor betydning for sammenhængskraften på tværs af landegrænser mellem Danmark, Norge og Sverige i Kattegat/Skagerrak-regionen. Udviklingen af nye trafikløsninger er samtidig afgørende, når det handler om at imødegå de globale klima-forandringer.

Både kollektiv trafik og klima har stor politisk opmærksomhed i Region Nordjylland, som derfor skal sidde for bordenden i et nyt skandinavisk samarbejdsprojekt ved navn IMIKASK. Projektet har et budget på i alt 30 mio. kr., og der er netop bevilget 15 mio. kr. i støtte fra EU's Interreg-program.

Nye muligheder for rejsende afprøves i Jammerbugt

IMIKASK står for Intelligent Mobilitet i Kattegat-Skagerrak, og projektet skal styrke samarbejdet om udviklingen af den grænseoverskridende kollektive trafik mellem Danmark, Norge og Sverige.

Projektet omfatter bl.a. udvikling af avancerede IT-systemer og trafikløsninger, der skal afprøves i et demonstrationsprojekt i Jammerbugt kommune i 2012. Demonstrations¬projektet er primært rettet mod rejsende, der skal skifte til og fra X-bus i Fjerritslev og Brovst. De konkrete initiativer i projektet har bl.a. fokus på følgende nye muligheder:

• Nem bestilling af flexture via ny funktionalitet på mobiltelefon 
• Betaling af turen direkte via mobiltelefon 
• Dynamisk rejseinformation til de rejsende
• Oplysning til chaufførerne om omstigende passagerer

IMIKASK projektet skal i øvrigt forbedre betingelserne for at rejse på tværs af grænserne i Kattegat/Skagerrak-regionen og generelt styrke arbejdet med udvikling af den kollektive trafik. Projektet skal gøre det muligt at rejse grænseoverskridende på én og samme billet og ved hjælp af én bestilling. Herudover skal projektet arbejde med at udvikle og effektivisere serviceringen af brugerne af den kollektive trafik, også i landdistrikterne.

Grænseløst potentiale og klimagevinst i kollektiv trafik

Det fælles skandinaviske fokus på muligheder og udfordringer inden for den kollektive trafik samt sidegevinsterne for klimaet vækker begejstring hos Henrik Ringbæk Madsen, der er regionsrådsmedlem i Region Nordjylland og formand for KASK styringskomiteen for Kattegat/Skagerrak:

- Kollektiv trafik er af stor betydning for integrationen af Kattegat/Skagerrak-regionen, og udviklingsarbejdet er samtidig et vigtigt bidrag til indfrielse af målsætningerne på klimaområdet. Derfor er det meget glædeligt, at partnerne har fundet sammen om dette projekt til fælles gavn for hele regionen, siger Henrik Ringbæk Madsen.

Han mener desuden, at IMIKASK-projektet er et godt eksempel på, at Region Nordjyllands egen internationale strategi bliver omsat til handling og konkrete gevinster for nordjyderne. Det brede samarbejde i projektet gør det nemlig muligt at anvende kernekompetencer på tværs af regions- og landegrænser til at opnå et stærkt resultat, der kan løse fælles udfordringer:

- Vi i Danmark, Norge og Sverige deler ikke alene historie, sprog og kultur, men også udfordringer og forudsætninger. At samarbejde om vore fælles udfordringer og skabe fælles skandinaviske løsninger, er afgørende for at opnå bedre resultater og udnytte de potentialer der findes i regionen. IMIKASK har et spændende arbejde foran sig, og jeg ser frem til at følge projektets udvikling, afslutter Henrik Ringbæk Madsen.

Yderligere informationer

IMIKASK (Intelligent Mobilitet i Kattegat/Skagerrak-regionen)
Projektets budget: 3.920.875 EUR
Bevilget beløb: 1.960.437 EUR
Tidsramme: 3 år
Projektpartnere: Region Nordjylland, Nordjyllands Trafikselskab, BEKTRA, Region Midtjylland, Midttrafik, Jammerbugt Kommune, Västtrafik, Göteborgs Stad (Färdtjänsten), Hallandstrafiken, Västra Götalandsregionen, Aalborg Kommune (Norddanmarks EU-kontor). 

Styringskomité Kattegat/Skagerrak
Kattegat/Skagerrak er et delområde i programmet Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak. I Styrkomitéen for delprogram Kattegat/Skagerrak sidder politikere og repræsentanter for sociale og økonomiske aktører fra hele regionen. Styringskomitéen ledes af at præsidium bestående af: Göran Johansson fra Västra Götalandsregionen, Henrik Ringbæk Madsen fra Region Nordjylland og Gunn-Marit Helgesen fra Telemark fylkeskommune. 

Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak
Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak er et skandinavisk samarbejdsprogram inden for det Europæiske territorielle samarbejde. Programmet finansieres gennem den Europæiske regionale udviklingsfond og norske Interregmidler. 121 millioner Euro skal i perioden frem til 2013 anvendes til støtte til grænseoverskridende projekter for at skabe en stærk og konkurrencedygtig region på tværs af landegrænserne i det sydvestlige Skandinavien.

For mere information: www.interreg-oks.eu


Yderligere information
Kontaktperson:
Regionsrådsmedlem i Region Nordjylland Henrik Ringbæk Madsen (S)
Tlf. 20 26 06 55