Sundhedsstyrelsen

Gratis vaccination for HPV udløber

Pressemeddelelse   •   Okt 07, 2010 11:02 CEST

Tilbuddet om gratis vaccination mod human papillomavirus, HPV, udløber snart for de ældste piger. Sundhedsstyrelsen ønsker at gøre opmærksom på at vaccinationer i det såkaldte catch-up program til piger født i 1993 – 1995 stopper med udgangen af 2010. Herefter er vaccination ikke længere gratis. Tilbuddet startede den 1. oktober 2008. For piger født i 1996 ophører det gratis tilbud om HPV-vaccination, når de fylder 15 år til næste år.

De seneste tal for catch-up programmet viser, at over 80 procent af pigerne i programmet har fået alle tre doser HPV-vaccination. Opgørelsen medtager ikke vaccinationer givet, inden det gratis program startede, og dækningen kan derfor være højere. For rutineprogrammet har kun 74 procent af alle piger født i 1996 fået alle tre vaccinationer, og Sundhedsstyrelsens målsætning er, at mindst 85 procent skal gennemføre hele vaccinationsforløbet. Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at tilbuddet om gratis vaccination starter, når pigerne fylder 12 år, men ophører når de fylder 15 år.

En endelig opgørelse kommer i 2011, når Statens Serum Institut (SSI) inkluderer tal fra Lægemiddelstyrelsen om HPV-vaccination givet uden for programmet.

HPV-vaccination udføres hos den praktiserende læge.

Link

www.stophpv.dk

Kontakt

Sigrid Poulsen
Afdelingslæge
Center for Forebyggelse
Telefon 72 22 78 07