Greenpeace Danmark

Greenpeace beskytter Sild Rev

Pressemeddelelse   •   Aug 02, 2011 08:24 CEST

Greenpeace er her til morgen sejlet ud i farvandet ud for øen Sild lige syd for Rømø for at lægge tonstunge sten på havbunden. Sild Rev er et Natura 2000-område, som den tyske regering er forpligtet af EU til at beskytte, men som i realiteten overhovedet ikke er beskyttet. Stenene vil skærme området imod blandt andet ødelæggende bundtrawling og dermed hjælpe med til at bevare naturen og dyrelivet i havet. Aktionen er en opfølgning på en lignende indsats i 2008.

”De sten, Greenpeace lagde i området for tre år siden, har haft en betydelig gavnlig effekt for blandt andet livet på og ved stenrevene. Derfor er vi nu i arbejdstøjet igen for at beskytte mere af det store område,” siger Hanne Lyng Winter, havbiolog, Greenpeace. ”Det er ifølge EU's habiatdirektiv påkrævet af alle EU-lande, at disse Natura 2000-områder beskyttes. Men den tyske regering fejler i lige så høj grad som den danske, for hverken i tysk eller dansk farvand er der nogen beskyttelse af naturen i havet. Derfor skrider vi nu endnu engang til handling på havets vegne”

Da Greenpeace placerede sten i to svenske Natura 2000-områder i Kattegat op ad den danske grænse for to år siden, skabte det stor debat også i Danmark, men den svenske miljøhøjesteret endte med - ligesom Greenpeace - at betragte stenene som ’naturbevarende foranstaltninger’.

Greenpeace’ egne undersøgelser af de sten, der blev lagt ved Sild i 2008, viser, at de er fulde af liv og faktisk beskytter området – blandt andet stenrevene. Netop stenrev er en afgørende brik i havenes økosystem, fordi fisk, skaldyr og bunddyr bor og yngler i det rige planteliv på revene. Dermed er stenrevene også en uundværlig naturtype for en lang række af de økonomisk vigtige fiskearter. Stenrev er en af grundene til, at netop farvandet omkring Sild Rev er udpeget som Natura 2000-område, men for eksempel bundtrawling, andet fiskeri og udvinding af sand er stadig tilladt.

Link til billeder og video fra aktionen i Sild Rev i 2008 og Kattegat i 2009.

Billeder og video fra dagens aktion er på vej.

Kontakt
Hanne Lyng Winter, havbiolog, Greenpeace Norden, + 45 28 10 90 59
Thilo Maack, havbiolog, Greenpeace Tyskland, ombord på Beluga 2, 0088 1631 42 68 92
Birgitte Lesanner, kommunikationschef, Greenpeace Norden, + 45 23951214