Asmildkloster Landbrugsskole

Grønne studenterhuer i Viborg

Pressemeddelelse   •   Feb 08, 2011 06:37 CET

Et helt unikt partnerskab inden for ungdomsuddannelserne i Danmark har set dagens lys. Asmildkloster Landbrugsskole og Viborg Gymnasium og HF tilbyder nu den helt nye EUX uddannelse. Det betyder, at man bliver både student og Landmand på samme tid.

”Formålet med EUX-landbrug er at kombinere et indhold, der udover en solid faglig erhvervsuddannelse giver en studiekompetencegivende studentereksamen rettet direkte mod videreuddannelse på universitetet, eksempelvis inden for det biovidenskabelige område eller landbruget,” fortæller Keld Mikkelsen, forstander på Asmildkloster Landbrugsskole om det nye tilbud.

Den nye uddannelse henvender sig til de unge, som har interesse for landbruget, men som samtidig ønsker at få en adgangsgivende ungdomsuddannelse og dermed sikre sig muligheden for at læse videre på universitetsniveau senere. Undervisningen veksler mellem at forgå på Asmildkloster Landbrugsskole og på Viborg Gymnasium, hvor de gymnasiale fag som dansk, engelsk, matematik, samfundsfag m.fl. naturligt nok foregår. EUX-forløbet har flere linjer nemlig Dyr, planter og natur samt landbrugsuddannelsen Planter og Husdyr.

16.000 kr. om måneden for at gå på gymnasiet

Til forskel fra den gængse gymnasieuddannelse, hvor de studerende er på SU, så har de unge på EUX-Landbrug mulighed for at lave en uddannelsesaftale, der giver dem helt op til 16.000 kroner i løn om måneden i den sidste del af forløbet. Det er kun det første år, som de unge skal nøjes med SU, derimod er det første skoleforløb, hvor man bor og spiser på landbrugsskolen, gratis.

”Vi ser store muligheder i den nye uddannelse og har i flere år efterlyst dette koncept. Tidligere har de unge i landmandsuddannelsen manglet at kunne overføre den viden, de har opnået på landbrugsskolen til et videre forløb på universitetsniveau. Det får de mulighed for nu, og jeg ser de kommende EUX-studenter som særdeles attraktive for universiteterne og erhvervslivet, da de opnår en unik kobling mellem praktisk erfaring og teoretisk indsigt,” påpeger Keld Mikkelsen.

EUX er under godkendelse af Fællesudvalget for Landbrugsuddannelser samt Undervisningsministeriet, og det forventes at uddannelserne er klar til skolestart august 2011.

Fakta om EUX-Landbrug
EUX- uddannelsen er fastsat til 4 år og 1 måned. Uddannelsen gennemføres som en vekselvirkning imellem teori og praktik og foregår skiftevis på Viborg Gymnasium og Asmildkloster Landbrugsskole.
Indhold:
Grundforløb 42 uger 
Praktikforløb 54 uger
1. hovedforløb 28 uger 
Praktikforløb 30 uger
2. hovedforløb 32 uger 
Afsluttende praktikforløb 8 uger

Yderligere oplysninger kontakt:

Keld Mikkelsen, forstander Asmildkloster Landbrugsskole

Telefon: 86 67 32 22 / 28 51 48 65