Ministeriet for Børn og Undervisning

Grundtvig-programmet fylder 10 år

Pressemeddelelse   •   Sep 27, 2010 09:02 CEST

250 mennesker synger i DGI-hallen i København. Gæsterne stemmer i til Grundtvigs ”Er lyset for de lærde blot”, og den officielle europæiske Grundtvig-konference synges i gang. Konferencen markerede, at det i år er 10 år siden, at Grundtvig-programmet, et læringsprogram for voksne, blev skabt.

Livslang læring

Undervisningsminister Tina Nedergaard bød de mange inden- og udenlandske gæster velkommen til fejringen af Grundtvig-programmets jubilæum. Ministeren pointerede, at Grundtvig-programmet var og er et effektivt og nødvendigt værktøj i det danske uddannelsessystem.

”I Danmark har vi en lang tradition for at fokusere på voksnes fortsatte læring. Vi skal sørge for, at den voksne del af befolkningen har adgang til relevante uddannelsesmæssige værktøjer, der vil give dem mulighed for at klare sig i et moderne samfund,” fastslog Tina Nedergaard.

Grundtvig-programmet støtter aktiviteter, der udvikler voksnes læring i Europa. Der er især fokus på aktiviteter, som henvender sig til voksne med en kort uddannelsesbaggrund og voksne med behov for bedre basale færdigheder på arbejdsmarkedet. Det kan for eksempel være kurser på VUC eller aftenskole.

Begejstret EU-kommissær

Tina Nedergaard understregede, at voksnes læring er en vigtig del af nutidens og fremtidens uddannelsesområde.

”Vores centrale udfordring er at styrke væksten og beskæftigelsen. Her er en effektiv og målrettet indsats på området for voksen- og efteruddannelse af afgørende betydning. I den forbindelse bør et fremtidigt Grundtvig-program vise sit potentiale,” sagde Tina Nedergaard.

EU’s kommissær for uddannelse, Androulla Vassilliou, var også blandt konferencens åbningstalere. Hun er meget optaget af Grundtvigs liv og virke og mener, at alle europæere kan lade sig inspirere af Grundtvig.

”Grundtvig forstod betydningen af livslang læring. Han vidste, at læring berigede livet, og at livet berigede læring. Han vidste også, at uddannelse var en vej hen imod en aktiv deltagelse i fællesskabet og samfundet. Vi kan ikke acceptere et spild af talent og potentiale blandt voksne. Hverken for den enkelte eller for samfundet som helhed. Ligesom Grundtvig må vi gøre uddannelse til en livslang mulighed for alle – uanset alder og situation,” sagde kommissæren.


Efter Grundtvig-konferencens åbning besøgte EU-kommissær Androulla Vassilliou undervisningsminister Tina Nedergaard. De skulle drøfte uddannelsesområdet i et europæisk perspektiv.

Læs mere om Grundtvig-programmet

Grundtvig-programmet

  • Grundtvig-programmet blev skabt i 2000 for at øge voksnes læring.
  • Læringen kan bestå af uformelle aktiviteter, for eksempel aftenskoler, eller formelle voksenuddannelser, for eksempel VUC-kurser eller sprogcentre.
  • Programmet henvender sig til alle over 25 år, men kan også benyttes af unge voksne fra 16 til 24 år, der ikke har fået fuldt udbytte af deres folkeskole eller ungdomsuddannelse.
  • Grundtvig-programmets mål er at udveksle erfaringer og idéer på tværs af Europa. Det kan stimulere udviklingen, kvaliteten og perspektivet i voksnes læring.

Kontakt

Sofie Amalie Rasmussen
Journalistpraktikant
soras1@uvm.dk
Tlf. 3395 4835

Kontakt

Mette Mørk Andersen
Fuldmægtig
meand3@uvm.dk
Tlf. 3395 5420

Kontakt

Jens Thuesen
Fuldmægtig
jethu1@uvm.dk
Tlf. 3392 5669

Læs mere

Om Grundtvig-programmet