Dansk Byggeri

Håndværkere vil være klogere på reglementet

Pressemeddelelse   •   Nov 18, 2010 08:41 CET

Dansk Byggeri har i løbet af efteråret undervist omkring 800 medlemmer i det nye bygningsreglement. Det er især kapitel de nye krav til energiydeevne for nye og for eksisterende byggerier, der trækker opmærksomhed. 

- Kendskab til bygningsreglementet er helt centralt for rigtig mange af vores medlemsvirksomheder. De nye regler er forholdsvis komplicerede, derfor er det naturligt at medlemmerne søger viden om detaljerne i reglementet, siger afdelingschef i Dansk Byggeri, Eva Kartholm og fortsætter:

- Dansk Byggeri ser det som en naturlig del af medlemsservicen, at stille undervisning til rådighed til en fornuftig pris. Der er mange forskellige udbydere af kurser i BR10, men Dansk Byggeri ønsker at være konkurrencedygtig på prisen samtidig med, at kursusindholdet er skåret til, sådan at det rammer de kerneområder, som vores medlemmer beskæftiger sig med til dagligt.

Medlemmerne af Dansk Byggeri har glæde af at få en praktisk anvisning på den vigtige rentabilitetsberegning, som er bestemmende for, om et givent energirenoveringsarbejde skal udføres. Hvis beregningen udløser et krav om efterisolering er det også nødvendigt, at have kendskab til hvordan de fugtmæssige forhold skal styres.

Et andet fokuspunkt er, at de krav, som BR10 stiller til bygningers energiydeevne betyder, at der i mange tilfælde skal laves arbejder ud over det, som bygningsejeren bestiller for at sikre overholdelse af kravene. Hvis der ikke foreligger et bygherreprojekt, er der grund til at repetere ansvarsreglerne, for det kan være ansvarspådragende for entreprenøren at udføre et arbejder, der ikke overholder kravene i bygningsreglementet.

Dansk Byggeri fraråder medlemmerne at indgå aftale om udførelse af arbejde, hvor de ikke er sikre på, at reglerne er overholdt - uanset om der er tale om opfyldelse af energikrav eller andre krav til arbejdet. 

- Entreprenøren kan henvise bygherren til at søge rådgivning om nødvendigheden af supplerende arbejder ved en rådgiver, der så bærer ansvaret for projektet og lovligheden af arbejdet, siger Eva Kartholm.

Selvom Dansk Byggeris medlemmer har været flittige deltagere på kurserne om de nye regler og krav forudser organisationen, at der vil bliver yderligere behov for viden om BR10. Det kan blive nødvendigt at lave en række opsamlingsmøder, når reglerne har været gældende et stykke tid, og entreprenører og håndværkere har indhøstet erfaringer om praksis. Medlemmer som er i tvivl om de nye regler opfordres til at ringe til Dansk Byggeri og få afklaret tvivlsspørgsmålene.

Kontakt:
Eva Kartholm, afdelingschef, Dansk Byggeri, telefon 72 16 01 42, mobil: 20 20 01 98
Henriette Døssing, pressekonsulent, Dansk Byggeri, telefon 72 16 02 84, mobil: 21 46 62 16