Håndværksrådet

Håndværksrådet: Vismandsrapport kræver realitets-tjek

Pressemeddelelse   •   Okt 26, 2010 12:33 CEST

Op til 95 pct. af de danske virksomheder er ikke konkurrencedygtige. Det er de barske realiteter, hvis man skal tro den nye rapport fra de økonomiske vismænd. Håndværksrådet, der repræsenterer over 20.000 små og mellemstore virksomheder, sætter spørgsmålstegn ved vismandsrapportens meget vidtgående konklusioner.

"Det er en tankevækkende og overraskende konklusion, at de mindre virksomheder skulle være markant mindre produktive end større virksomheder. Særligt i betragtning af, at mere end 95 % af de danske virksomheder har under 20 ansatte. Hvis formandskabets konklusion virkelig er rigtig, burde disse virksomheder blive udkonkurreret over tid. Da det ikke er tilfældet, må der være andre faktorer på spil end dem, der indgår i formandskabets statistiske analyse". Det sagde Håndværksrådets formand og de små og mellemstore danske virksomheders repræsentant, civilingeniør Niels Techen på dagens møde i Det Økonomiske Råd.


Analyse bør udbygges

Virkeligheden modsiger vismændenes rapport, så analysen må udbygges for at kunne give brugbare resultater.

"Enten er der tale om, at humlebien kan flyve, selvom alle eksperter siger det modsatte, eller også er der behov for, at formandskabet går videre med nogle af de ubesvarede spørgsmål, som den ensidige analyse har rejst", sagde Håndværksrådets formand på dagens møde.


Banker bremser produktivitetsforbedringer

Vismændene peger på, at små og mellemstore virksomheder har et potentiale til at løfte produktiviteten. Det er Håndværksrådet helt enige i, og Håndværksrådet har tidligere i år dokumenteret, at flertallet af medlemmerne derfor allerede arbejder aktivt med at forbedre produktiviteten eller påtænker at gøre det som svar på krisen. Desværre bliver produktivitetsforbedringerne bremset af de danske banker.

"Som dokumenteret i Håndværksrådets konjunkturundersøgelser er der stadig mange små og mellemstore virksomheder, som er afventende med hensyn til at lave nye investeringer. Det skyldes ikke mindst, at bankerne i de seneste par år har udvist en manglende vilje til at finansiere en del investeringsprojekter", siger Niels Techen.


Flere investeringer, efterlønsreform og mindre offentlig sektor

Håndværksrådets formand peger på, at det er afgørende for den fremtidige vækst i Danmark, at virksomhederne sætter investeringstempoet op, og at bankerne igen gør det muligt.

I rapporten forudser formandskabet, at 2011 bliver det år, hvor erhvervsinvesteringerne igen vil stige og dermed give et positivt bidrag til væksten.

"Der er stadig et presserende behov for en reform, som kan sikre, at de kommunale budgetter ikke systematisk overskrides år efter år. Den offentlige sektor er i de sidste 15 år vokset så meget, at den skal på slankekur. Hvis ikke det sker, vil det gå ud over dansk gældsætning i mange år fremover. Vi er i Håndværksrådet enige med formandskabet i, at den kommende 2020-plan bør indeholde en efterlønsreform, så flere bliver længere på arbejdsmarkedet, og en sænkning af skatterne, så det bliver mere attraktivt at arbejde en time ekstra", siger Niels Techen.


Fakta om Håndværksrådet

Håndværksrådet er Danmarks eneste hovederhvervsorganisation, der udelukkende repræsenterer små og mellemstore virksomheder. Håndværksrådets formand, Niels Techen, som er civilingeniør og indehaver af et mellemstort tømrerfirma, er 20.000 små og mellemstore virksomheders og knap 100 medlemsorganisationers repræsentant i Det Økonomiske Råd.

Læs flere konjunkturkommentarer i Håndværksrådets formands tale på dagens møde i Det Økonomiske Råd.

Kontakt
Håndværksrådets formand Niels Techen, tlf. 40 36 02 46
Adm. direktør Ane Buch, tlf. 40 53 11 53
Kommunikationschef Frederik Faurby, tlf. 51 34 43 77