DSB

Halvårsrapport 2010: 2,4 mio. flere kunder

Pressemeddelelse   •   Sep 01, 2010 08:20 CEST

DSB havde ca. 98 mio. kunder i 1. halvår 2010, hvilket er en stigning på 3 procent i forhold til samme periode sidste år. Stigningen er resultatet af en aggressiv strategi i Danmark, hvor en forbedret rettidighed i kombination med en ændret prissætning og en række nye kundetiltag har medført kundefremgang. Hertil kommer kundevækst i Sverige på 3 procent og indregningen af det tyske operatørselskab VIAS.

Markant flere tog til tiden
I Fjern- & Regionaltog er antal forsinkelser faldet med 3,5 procentpoint i forhold til 2. kvartal 2009. Udviklingen er et resultat af en fokuseret indsats på en forbedring i rettidigheden, herunder de igangsatte aktiviteter vedrørende IC3-togsættene. Antallet af forsinkelser er i S-tog steget med 0,5 procentpoint i forhold til 2. kvartal 2009. Både S-tog og Fjern- & Regionaltog har i hele 2. kvartal 2010 haft færre forsinkelser end de fastsatte mål i trafikkontrakterne.

DSB vinder forsat markedsandele på Storebælt
I forhold til bilen har DSB vundet markedsandele i hvert af de seneste 8 kvartaler. I 1. halvår 2010 var det samle-de antal rejser over Storebælt uændret i forhold til 2009. Andelen af biler gik tilbage med 3 procent, mens antal togrejsende gik frem med ca. 2 procent. DSB's markedsandel steg således til i alt 27 procent sammenlignet med 26 procent i 1. halvår 2009.

Købet af VIAS
DSB købte i marts 2010 50 procent af det tyske operatørselskab VIAS GmbH. Selskabet er nøgletal- og regnskabsmæssigt indregnet fra 1. april 2010.

Resultat før skat på 183 mio. kr.
Koncernens resultat før skat udgjorde 183 mio. kr. (185 mio. kr.) i 1. halvår 2010, hvilket er i overensstemmelse med det forventede. Resultatniveauet er realiseret på trods af sporarbejder, herunder sporspærringer på S-togsnettet, driftsomkostninger som følge af det hårde vintervejr, stigende afskrivninger samt en fortsat øget indsats på kundeforbedrende tiltag under forandringsprogrammet Sporskifte2010. Den øgede kundeindsats har resulteret i flere kunder, men er også afspejlet i det generelle omkostningsniveau i DSB. Omvendt er resultatet positivt påvirket af kompensationen fra AnsaldoBreda og faldende finansielle omkostninger, hvilket blandt andet skyldes et generelt lavere renteniveau samt mindre gældsforpligtel-ser. 

IC4-levering
Ved udgangen af juni 2010 har DSB fået leveret i alt 24 IC4-togsæt. Fra januar 2010 indgår IC4 også i driften af nonstop-trafikken mellem København og Århus. Denne trafik er pr. 16. august 2010 udvidet fra 4 til 6 daglige afgange, hvorved IC4-togene indgår i den ordinære køreplan med 98 ugentlige afgange.

Status på omdømme
Forbedret rettighed og nye produkttiltag har udover en stigende kundetilstrømning også haft en positiv afsmittende effekt på DSB's omdømme (Reputation Institute omdømmemåling). Således opnåede DSB en omdømmescore på 63,2 i juni måned i 2. kvartal 2010. Der skal dog stadig fokuseres for at fastholde den høje score resten af året.

Sporarbejder på S-togsnettet
På S-togsnettet gennemføres i 2010 omfattende sporar-bejder. I 2. kvartal 2010 omfatter sporarbejdet primært udskiftning af spor på Hillerødstrækningen. Dette sporarbejde forventes afsluttet den 27. september.

Den stigende produktivitet fortsætter
DSB har sammenlignet med 1. halvår 2009 haft en stig-ning i produktiviteten. Antal togrejser per medarbejder er steget med godt 1 procent og antal togkilometer per medarbejder med 3 procent.

DSBFirst/Kystbanen
DSBFirst's danske operatørrettidighed var på 97,5 procent i 1. halvår 2010, mens den svenske opera-tørrettighed har ligget på 99,86 procent. Den kundeoplevede rettidighed har derimod været utilfredsstillende over en lang periode. Den nye køreplan der trådte i kraft medio august forventes, sammen med en række andre tiltag, at forbedre rettidigheden på den danske strækning i 2. halvår 2010.

Sporskifte2010
Målene i genopretningsprogrammet Sporskifte2010 er nået. Ved udgangen af 2. kvartal har vi opnået en kundevækst på 4 procent, godt 60 mio. internationale kunder fra 2011, med de nye udenlandske operationer, identificerede effektiviseringspotentialer på i alt 400 mio. kr. med fuld effekt i 2011 og endelig en omdømmescore på 60. DSB vil fortsat arbejde ud fra ambitionerne i Sporskifte2010 med fokus på præcision, kunde- og produktvendte indsatser og effektivisering.

Forventning til resultat før skat i 2010
Resultat før skat forventes fortsat at blive i størrelses-ordenen 450 mio. kr.

Se halvårsregnskabet for 2010 her

Læs også:

DSB når sine strategiske mål et halvt år før tid