SE

Halvårsregnskab: SYD ENERGI er på sporet trods hård vinter

Pressemeddelelse   •   Sep 15, 2010 13:30 CEST

De første 3 måneder af 2010 kunne SYD ENERGI ikke få gravemaskinerne i jorden, men trods det viser halvårsregnskabet, at SYD ENERGI er en stadig mere lønsom virksomhed. Årets mål er en forbedring af driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) på 200 mio. kr. i forhold til sidste år. Halvvejs igennem 2010 ser målsætningen ud til at blive opfyldt, med en forbedring på 122 mio. kr. ift. samme tidspunkt sidste år. Mere lønsomme bredbåndsaktiviteter er sammen med nettariffen en af de væsentligste bidragsydere til det forbedrede EBITDA.

Hård vinter har givet udfordringer 
På grund af den lange og frostfyldte vinter er SYD ENERGIs entreprenøraktiviteter stort set halveret fra en omsætning på 332 mio. kr. i 1. halvår af 2009 til 179 mio. kr. i indeværende periode. Aktivitetsniveauet er dog steget stødt siden slutningen af marts, hvor SYD ENERGI igen kunne få gravemaskinerne i jorden, og den store bredbånds-aftale med Danfoss til både hovedkontoret og medarbejdere vil uden tvivl sørge for at 2. halvår kommer til at opveje den mindre aktivitet i året første måneder:

- Den hårde vinter fik os til at trippe i årets første måneder. Uden mulighed for at tilslutte nye kunder, var vi nødsaget til at varetage en del serviceopgaver. Heldigvis har organisationen virkelig taget fat, nu hvor jorden igen er tilgængelig, og jeg er slet ikke i tvivl om, at vi vil indhente det forsømte i andet halvår af 2010, udtaler Niels Duedahl, adm. direktør i SYD ENERGI.

Flot vækst i energisalget 
Første halvår har været rigtig flot for energisalget. Ved udgangen af juni måned var hele 90 % af budgettet for erhvervssalg indfriet, med en volumen på 224 mio. kWh, heraf også en del udenfor SYD ENERGIs eget forsyningsområde. Også i det private marked er der flotte salgstal. 13.000 kunder har valgt at tegne Din+Min-kontrakter. Det bringer det samlede antal op på mere end 42.000, hvilket er 5 % mere end budgetteret.

Fremadrettet ser SYD ENERGI store muligheder i det mere og mere liberaliserede el-marked:

- Vi mener at fremtiden handler om dybe og tætte kunderelationer, ikke mindst blandt de større erhvervs-virksomheder. Derfor har vi truffet den beslutning, at afslutte samarbejdet med Energi Danmark, der som udgangspunkt opretholdte kundeforholdet til de største af SYD ENERGI’s kunder, udtaler Niels Duedahl.
Vi tror på bundlede løsninger, hvor fibersalg, energirådgivning, el biler og ikke mindst el-leverancen skal håndteres i én samlet aftale. SYD ENERGI’s nye samarbejdspartner er Danske Commidities, der er absolut markedsledende som operatør i Danmark, målt på lønsomhed og vækst.

Mange nye fiberkunder 
Ved udgangen af første halvår af 2010 var det allerede lykkedes, at tegne ca. 6.000 nye fiberkontrakter. Dette er en stigning på 61 % i forhold til samme periode sidste år. Målet for hele 2010 er, at øge antallet af fiberkunder med 13.000, hvilket ser ud til at blive opfyldt. Det styrkede fibersalg forbedrer omsætningen med 23 mio. kr. ift. sidste år. Fremgangen, der også afspejler sig i stigende dækningsbidrag og positiv EBITDA, skyldes primært en fokuseret salgs- og markedsføringsstrategi, samt en målrettet indsats fra hele SYD ENERGI organisationen:

- De erkendelser vi drog sidste år, omsætter sig nu i resultater. Vi har virkelig fået momentum ift. vores fibersalg. Fiberselskaberne har fået konsolideret sig med etableringen af Waoo! samt opkøbet af Dansk Bredbånd og med vores historiske bredbåndsaftale med Danfoss, er vi på nuværende tidspunkt et stykke foran budgettet, siger Niels Duedahl, der i øvrigt bemærker, at flere store aftaler kan være på vej.
SYD ENERGI forventer et samlet driftsresultat før afskrivninger i 2010 på ca. 250 mio. kr. Heraf vil fiber-nettet for første gang bidrage med et niveau på cirka 30 mio. kr.

For yderligere information kontakt: 
Niels Duedahl, adm. direktør, SYD ENERGI, mobil 2922 8508, nidu@sydenergi.dk 

1. halvår 2010 i tal 
(Realiseret i mio. kr.)


Omsætning
EBITDA
EBIT
Resultat før skat
20101.115
114
-84
-91
20091.172
-8
-195
-175


SE er et af landets største el-selskaber og udbydere af lynhurtigt fibernet. Vi er et moderne og åbent selskab - med kort vej til dig som kunde. Vi er et andelsselskab, så alle der bor i vores forsyningsområde, og har en el-måler fra os, er andelshavere – og dermed medejere af SE. At hovedparten af vores kunder er vores medejere, er et omdrejningspunkt for hele vores tankegang. I stedet for blot at tænke på overskud og profit, kan vi koncentrere os om at skabe en sund forretning til gavn for vores medejere og hele regionen.