E.ON Danmark

Handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr besøger E.ON Nordic i Malmø

Pressemeddelelse   •   Feb 21, 2013 11:32 CET

I forbindelse med besøget hos E.ON Nordic i Malmø den 20. februar havde Pia Olsen Dyhr en konstruktiv dialog med E.ONs øverste koncernledelse omkring fremtidige investeringer i grønne energiløsninger i Danmark. Emnerne var biogasproduktion, gas-til-transport og vind. Efterfølgende besøgte ministeren E.ONs gastankstation for Skåne trafikkens busflåde samt biogasproduktionsanlægget Sjölunda.

Det positive budskab til den danske handels- og investeringsminister var, at E.ON Nordic har øget sit fokus på det danske energimarked og har gang i flere aktuelle investeringsprojekter inden for blandt andet biogasproduktion og gas-til-transport.

Flere biogasprojekter i pipeline

E.ON samarbejder med Sønderjysk Leverandørforening omkring et større biogasproduktionsanlæg med forventet produktionsstart i 2015. Derudover er E.ON  i forhandling omkring flere biogasproduktion projekter i Jylland. E.ON har kompetence og knowhow på biogasproduktionsområdet fra en række anlæg i Sverige og Tyskland. Det afgørende er, at sikre de nødvendige rammer for opførsel og produktion.

Gas-til- transport på vej til Danmark

På gas-til-transport området har E.ON stor erfaringer fra Sverige. Her kører både privatbiler, taxaer og den tungere trafik på gas. E.ON står bag 50 gastankstationer samt en række flåde tankstationer i Sverige.  Den danske stat bør sikre de samme fordelagtige rammer og tilskud, som man kender fra Sverige for at gøre at gas-til-transport markedet i Danmark til en attraktiv investering.

E.ONs internationale off shore erfaring

På vindområdet har E.ON Climate&Renwable stor interesse i at deltage i udbuddene på Kriegers Flak og Horns Rev 3. E.ON C&R er verdens tredje største vindoperatør og vil i de kommende år opføre flere off-shore vindmølleparker i Tyskland og England. Endvidere har E.ON C&R erfaring med danske forhold fra Rødsand 2, der har kørt med en upåklagelig drift siden indvielsen i 2010.

Vicekoncerndirektør hos E.ON Nordic Anders Olsson ser positivt på E.ONs investeringsmuligheder på det danske energimarked:

”E.ON Nordic har valgt fremover at prioritere sine nordiske investeringer i Sverige og Danmark. Danmark er interessant for E.ON på grund af de nye muligheder, som det danske energiforlig har skabt samt de muligheder for udvikling, der ligger i en stærk forsknings- og uddannelsesregion”.

CEO E.ON Danmark Tore Harritshøj er optimistisk omkring E.ONs fortsatte vækst i Danmark:

”Vi havde et konstruktivt og udbytterigt møde med ministeren, og der var langt hen ad vejen en fælles forståelse for de muligheder og udfordringer, der er på markedet i Danmark. Dette styrker os i vores tro på E.ONs fortsatte vækst i Danmark. Vi forventer således at kunne offentliggøre vores engagement i nye danske projekter på biogasområdet indenfor kort tid, ligesom vi vurderer mulighederne for fortsat udbygning af vores position på off-shore markedet i forbindelse med udbuddene på Kriegers Flak og Horns Rev 3.”  

For nærmere information kontakt marketing- og kommunikationschef Louise Gløet på 30 38 61 12 eller louise.gloet@eon.dk

E.ON Danmark A/S er et dansk energiselskab, der indgår i en af verdens største privatejede energikoncerner. Vi er 80.000 medarbejdere, der beskæftiger os med forskellige former for energi. E.ON sælger gas, el og fjernvarme til erhvervskunder i Danmark – og som koncern er E.ON ledende aktør på de europæiske energibørser. E.ON omsætter for 700 mia. DKK og har på verdensplan ca. 35 millioner kunder. I Danmark ejer og drifter vi 55 lokale kraftvarmeværker, og i efteråret 2010 indviede vi en af verdens største vindmølleparker Rødsand 2 ved Rødby. I 2015 indvier E.ON efter planen et stort biogasproduktionsanlæg i samarbejde med Leverandørforeningen Sønderjysk Biogas a.m.b.a. Anlægget vil årligt producere 20 mio. m3 opgraderet biogas. Endvidere har vi aktiviteter indenfor gas til transport. 90 % af den energi E.ON producerer i Norden er CO2- neutral.