Designmuseum Danmark

HANDS ON-, PROCES- OG DIALOGBASERET UNDERVISNING

Pressemeddelelse   •   Jul 25, 2013 11:48 CEST

Designmuseum Danmark skaber nye rammer for hands on-, proces- og dialogbaseret undervisning. Med et moderne nyopført designværksted og en række nye undervisningstilbud vil Designmuseum Danmark være blandt landets førende museer, når det gælder interaktiv læring og design.

Design er et bredt og globalt fænomen. Designprocesser indgår som et vigtigt element og et konkurrenceparameter i alle mulige former for planlægning og produktion, hvad end der er tale om sko, hjemmesider, nul-energihuse, satellitter til økologiske by-haver eller cykler.

Alle børn og unge er dagligt i berøring med mange former for design. Godt design repræsenterer demokratiske, etiske og politiske intentioner, der har en reel indflydelse i samfundet. Den danske designtradition er stærk og dansk design er kendt verden over for netop det demokratiske element.

Design som folkeskolefag
Designmuseum Danmark glæder sig over, at folkeskolen har kombineret de to fag sløjd og håndarbejde til faget håndværk og design. Design er i sin natur tværfagligt med rødder i såvel humanistiske, teknologiske, håndværksmæssige og kunstneriske fagdiscipliner. Og et fag som håndværk og design i folkeskolen kan med fordel også tænkes sammen med fag som matematik, samfundsfag, dansk og natur & teknik.

Designmuseum Danmark har gennem en længere årrække oplevet en stigende interesse for undervisning i design – undervisning der knytter museets samlinger sammen med workshopforløb, hvor eleverne får en forståelse for designprocessen. Det gælder folkeskole såvel som de gymnasiale uddannelser.

Nu har museet taget skridtet videre og er klar med nyudviklede undervisningstilbud skræddersyet til at imødekomme nye læringsparadigmer og mål. Blandt de nye tilbud er et mobilt undervisningsmateriale bestående af specialdesignede kufferter, der muliggør sansebaseret undervisning målrettet børnehaveklasser – 5. klasse, digitale læringspil for mellemtrinnet og iPad-spil og dialogbaserede workshopforløb for udskoling og gymnasier.

Designværksted og undervisningen
Museet har takket være en generøs donation fra VILLUM FONDEN fået en splinterny værkstedsbygning. Designværkstedet danner ikke alene en smuk, men også særdeles funktionel arkitektonisk ramme for undervisning målrettet børn, unge og voksne. Værkstedet giver mulighed for at arbejde kreativt med design, under særdeles optimale rammer.

I undervisningen kan de få viden om og erfaring med grundelementer i design: Form, funktion, teknik, konstruktion, tekstur, farve, stil og materialer. Men de stifter også bekendtskab med parametre som: Samfund, miljø, etik, økonomi, teknologi og innovation. Designprocessen spiller en afgørende rolle både i det nye prøve fag håndværk og design, i folkeskolen og i faget design på de gymnasiale uddannelser. Derudover står museet til efteråret klar med helt nye fritidstilbud for børn og unge, der kan ”gå til design” i museets nye designværksted.

Overblik over Designmuseum Danmarks undervisningstilbud 
• Designforløb med sansekuffert: Dagtilbud
• Dyredesign – med sansekuffert: 0.-5. klasse
• Designlogen og Mysteriet på museet: 5.-6. klasse
• Fra tronstol til slængestol: 1.-10. Klasse, Gymnasiet
• Design og designprocesser: 3.-10. Klasse, Gymnasiet
• Bæredygtigt design: 3.-10. Klasse, Gymnasiet
• Utopier i design, kunsthåndværk og arkitektur: 7.-10. Klasse, Gymnasiet
• Designklassikere: 7.-10. Klasse, Gymnasiet

Kontakt: 
For spørgsmål vedrørende museets undervisning kontakt: Leder af undervisningsafdelingen, Rikke Rosenberg rro @ designmuseum.dk
Læs mere på www.designmuseum.dk/skoletjeneste


Designmuseum Danmark (tidligere Det danske Kunstindustrimuseum) er et af Nordens centrale udstillingssteder for dansk og international, industriel design, kunstindustri og kunsthåndværk. Museets samlinger, bibliotek og arkiver udgør det centrale videnscenter for den designhistoriske forskning i Danmark. Museet indsamler og dokumenterer den samtidige udvikling inden for industriel design, møbelkunst og kunsthåndværk. Dertil kommer indsamling af forbilledlige arbejder fra ældre områder og perioder, som står i nært forhold til samtidens produktion. Designmuseum Danmark forsker i kunst- og designhistorie med afsæt i museets samlinger og formidler resultaterne i udstillinger, publikationer og undervisning m.m.