Hanssen Equity A/S

Hanssen Equity A/S køber Go'on Gruppen A/S

Pressemeddelelse   •   Nov 19, 2010 11:25 CET

Hanssen Equity A/S har erhvervet sig 100% ejerskab af selskabet Holdon ApS, som er eneejer af Go'on Gruppen A/S. Go'on Gruppen A/S driver det uafhængige, privatejede benzinselskab Go'on.

Go'on har på kort tid fået opbygget en kæde af tankstationer, således at der nu kan tankes på Go'on anlæg på mere end 30 lokationer rundt omkring i Danmark. Go'on satser blandt andet på opstilling af mobile tankanlæg, som er et billigere og et mere fleksibelt alternativ til de traditionelle faste tankanlæg.

”Vi har været med som investor hos Go'on siden efteråret 2009 og har i løbet af 2010 kunnet notere os, at selskabet har fået etableret den platform, der skulle til, for at kunne realisere en ambitiøs vækstplan. De oprindelige stiftere har skabt et reelt uafhængigt alternativ til de traditionelle benzinselskaber og perspektiverne fremadrettet i Danmark og udlandet er mange”, udtaler administrerende direktør i Hanssen Equity A/S, Mick Kjær.

Udover nu at være 100% ejere er Hanssen Equity A/S åben overfor at øge investeringerne i Go'on Gruppen A/S. ”Vi får i Go'on stadig flere henvendelser fra tankstationer, som ønsker at skifte til Go’on. Derudover har vi med vores mobile tankanlæg fået bevist, at der for ejeren kan skabes en god forretning på en lokation, som normalt ikke vil være attraktiv som tankstation. Dette betyder blandt andet, at vi via vores samarbejde med Spar kæden, kan etablere Go'on stationer i ”udkants- Danmark” og sikre, at der også kan handles brændstof lokalt” siger Mick Kjær.

Administrerende direktør i Go'on Gruppen A/S, Jakob Fuhr Hansen tilføjer: ”De oprindelige ejere og vores organisation som helhed, har fået skabt et godt fundament for den fremtidige forretning. Den ene af de nu tidligere ejere, Arne Albertsen, vil fortsat have en aktiv rolle i Go'on Gruppen A/S og skal være med til at sikre, at Hanssen Equity A/S får succes med investeringen og de muligheder, der ligger i Go'on. Organisationen vil blive styrket, således at den stigende efterspørgsel samt vækstplanerne kan imødekommes. Vi ser frem til at sætte yderligere tryk på kedlerne og væksten i Go'on”.

Parterne ønsker ikke at oplyse prisen for den indgåede handel.


Kontakter:

Mick Myllerup Kjær, adm. direktør, Hanssen Equity A/S 
Tlf.: 76 40 96 00 
Mobil: 40 85 08 24

Jakob Fuhr Hansen, adm. direktør, Go'on Gruppen A/S
Tlf.: 88 43 76 10
Mobil: 26 34 70 00

Go'on Gruppen
Go'on Gruppen er et privatejet olieselskab, der udover at levere til traditionelle tankstationer, tillige tilbyder mobile og fleksible tankstationer. Virksomheden er stiftet i 2008 og har hjemsted i Stilling. Go´on Gruppens strategi er via en højere afregning med den enkelte tankejer at etablere en landsdækkende kæde af tankstationer bestående af både traditionelle tankstationer samt de særlige mobile tankanlæg, der etableres i samarbejde med bl.a. SPAR Danmark. Go’on opererer primært i de mindre byer og ofte i områder, hvor det ikke i forvejen er muligt at tanke. Læs mere på www.goongruppen.dk.

Hanssen-koncernen
Hanssen-koncernen er en moderne virksomhed, der bygger på gamle dyder. Hanssen-koncernen omfatter en række selskaber, der opererer indenfor hvert sit område. Herunder Hanssen Equity A/S, som har til formål at investere og formidle investeringer i danske virksomheder med et udviklingspotentiale, indenfor handel, service og industri. Læs mere om Hanssen-koncernen på www.hanssen.dk

Go'on GRUPPEN A/S
Niels Bohrs Vej 17B, DK-8660 Stilling
Telefon +45 97 84 10 32 www.goongruppen.dk

HANSSEN Equity A/S
Storskovvej 8, DK-8721 Daugård
Telefon +45 76 40 96 00 www.hanssen.dk