Beredskabsforbundet

HELT KLART DEN BEDSTE BESLUTNING…

Pressemeddelelse   •   Aug 07, 2017 11:00 CEST

Nyt nummer af Beredskabsforbundets magasin Beredskab er ude

”Følelsen af fællesskab, ’familien’, er helt unik, og det er helt klart den bedste beslutning, vi har taget, at blive medlem af Beredskabsforbundet ... Fællesskabet bliver født, når ’jeg’ bliver til ’os’ ”, siger 21-årige Alexia i det nye nummer af Beredskabsforbundets magasin Beredskab.

Her kan du også læse om bl.a. FE’s kamp mod cyberpandemier, det nationale risikobillede fra Center for Beredskabsplanlægning, nukleart beredskab og prinseparrets hyldest til de frivillige i de europæiske brand- og redningsberedskaber ved Feuerwehr-Sternfahrt-træffet 2017 i Sønderborg.

Læs hele magasinet
Beredskab 01, august 2017

Vi er en frivillig organisation, som mener, at hjælp er en æressag.

Beredskabsforbundet er organisationen for alle frivillige i det danske redningsberedskab. Læs mere om organisationen her.

Hendes Majestæt Dronningen er protektor for Beredskabsforbundet.

Foruden at være det organisatoriske ståsted og repræsentere og oplyse om de frivillige og deres indsats i det danske redningsberedskab, bidrager vi med en afgørende, landsdækkende og lokalt forankret indsats for at styrke befolkningens selvhjulpenhed i forbindelse med ulykker og katastrofer.

Vores mål er at bidrage til et robust samfund og sikre, at beredskabstanken udbredes så borgere og redningsberedskab er sammen om at skabe øget tryghed for alle og enhver – i dag og i fremtiden.