KommunikationsGruppen A/S

Hjerneskadede efterlades i isolation

Pressemeddelelse   •   Sep 01, 2010 08:54 CEST

Hjerneskadede går glip af rehabilitering - selvom hjerneskadecentrene har tomme pladser

Cirka 15.000 danskere rammes hvert år af en pludseligt opstået hjerneskade. Omkring 60 pct. af dem har brug for rehabilitering, men mange overlades til sig selv, når hospitalsindlæggelse og genoptræning er overstået. Paradokset er, at hjerneskadecentrene samtidig har tomme pladser, som aldrig kommer de hjerneskadede til gode. Konsekvensen er et stort samfundsøkonomisk og menneskeligt tab.

Blodpropper, hjerneblødninger og hovedlæsioner rammer cirka 15.000 mennesker hvert år og er den mest almindelige årsag til alvorlige hjerneskader. Hver gang koster det samfundet over en kvart million kroner.

Alene for blodpropper og hjerneblødninger – også kaldet apopleksi - løber regningen samlet op i over 2,7 milliarder kroner pr. år, hvilket svarer til mere end 3 pct. af de samlede danske udgifter til sygdomsbehandling, rehabilitering og pleje.

Udgiften fordeler sig med halvdelen til socialsektoren og den anden halvdel til sygehussektoren. Ifølge sundhedsøkonom Torben Larsen er alene apopleksi - uden at andre hjerneskader medregnes - en af de absolut dyreste sygdomme i det danske sundhedsvæsen.

Mangel på rehabiliteringsindsats

Selvom der bliver brugt milliarder på behandling, ender mange hjerneskaderamte med at isolere sig, fordi de mangler en koordineret og tværfaglig rehabiliteringsindsats. De modtager akut behandling og rehabilitering efter hjerneskaden, men ofte bliver der ikke taget højde for den enkeltes behov og potentiale på længere sigt.

”Efter en hjerneskade står man over for en ubeskrivelig hård kamp for at genetablere et meningsfuldt liv med et permanent – og ofte – usynligt handicap. Der er brug for et forløb, der har fokus på den enkeltes mulighed for at vende tilbage til et meningsfyldt liv – ikke bare her og nu, men på længere sigt. Desværre oplever de fleste, at tilbuddene ophører, når de for alvor møder hverdagens krav og udfordringer”, forklarer Svend-Erik Andreasen, direktør i Hjerneskadeforeningen.

Økonomisk og menneskelig fordel

I 25 år har Hjerneskadeforeningen, Center for Hjerneskade og Vejlefjord Rehabiliteringscenter arbejdet for at skabe bedre forhold for hjerneskadede og deres pårørende. Det er lykkedes at etablere behandlings - og rehabiliteringstilbud, specialundervisning m.m. Men desværre får alt for få tilbudt et længerevarende rehabiliteringsforløb, der kan få dem tilbage til et arbejde og et meningsfyldt liv.

”Vores erfaringer og undersøgelser viser ellers, at 80 pct. af de personer, der har deltaget i vores intensive og individuelle dagsprogram er vendt tilbage til et job eller uddannelse. De kan nu i høj grad klare sig selv og lever uafhængigt af andres hjælp – hvilket er til gavn både socialt og samfundsøkonomisk”, forklarer Frank Humle, direktør på Center for Hjerneskade.

Både Center for Hjerneskade og Vejlefjord Rehabiliteringscenter har kapacitet til at optræne flere hjerneskadede, end centrene gør i øjeblikket. Kapaciteten udnyttes langt fra fuldt ud, fordi de hjerneskadede skal gennem et hav af lange og tunge visitationer, inden de muligvis får en bevilling. Mange får slet ikke nogen.

Rehabilitering giver meningsfuldt liv

Sammen kæmper Hjerneskadeforeningen, Center for Hjerneskade og Vejlefjord Rehabiliteringscenter for at få politikerne til at bakke op om ”Retten til rehabilitering” for alle sværhedsgrader af hjerneskader.

”Rehabilitering handler om retten til at leve et meningsfyldt liv, selvom man er blevet ramt af en hjerneskade. Vi skal sikre, at alle, der bliver ramt af en hjerneskade, har krav på en målrettet samarbejdsproces mellem den hjerneskadede, pårørende og fagfolk. Målet er ganske enkelt at sikre, at den hjerneskaderamte opnår et selvstændigt og meningsfyldt liv”, forklarer Niels-Anton Svendsen, formand for Hjerneskadeforeningen.

”For bare få år siden mente man, at det var umuligt at behandle og mindske følgerne af en hjerneskade. Man reddede liv, hvorefter de skadede og deres pårørende oftest blev overladt til sig selv. Heldigvis ved vi i dag, at det - med den rette hjælp - er muligt at optræne hjerneskadede til en tilværelse med forbedret funktionsevne og livskvalitet. Nu er det op til politikerne at sikre, at hjerneskadede og de pårørende får de rette rehabiliteringstilbud, så de kan få et meningsfyldt liv”, udtaler Steffen-Malik Høegh, direktør og neuropsykolog på Vejlefjord Rehabiliteringscenter.

FOR YDERLIGERE INFORMATION ELLER CASES:

  • Svend-Erik Andreasen, direktør i Hjerneskadeforeningen, tlf. 2232 1644 / 4343 2433.
  • Frank Humle, direktør på Center for Hjerneskade, tlf.: 35 32 90 06
  • Steffen-Malik Høegh, direktør på Vejlefjord Rehabiliteringscenter, tlf.:  6120 0960
  • Kenni Kjær Rasmussen, presseansvarlig, KommunikationsGruppen, tlf.: 3398 0000 /