HK Danmark

HK glæder sig over flere praktikpladser

Pressemeddelelse   •   Okt 11, 2010 09:03 CEST

- Fra HK er der ros til undervisningsministerens praktikpladspakke, der skal skabe yderligger 8.900 pladser. Tankerne er fuldstændig i tråd med HK's udspil om, at udvikle verdens bedste erhvervsuddannelser, siger en tilfreds Kim Simonsen, formand for HK.

* HK vil særligt fremhæve det fornuftige i, at man viderefører praktikpladspræmien og forhøjer den til 70.000 kroner.

* HK er også tilfreds med, at der fortsat stilles præcise krav til de offentlige arbejdsgivere om, at bidrage til at løse praktikpladsmanglen med faste kvoter.

* Særligt tanken om at igangsætte en kortlægning af mulighederne for at bruge sociale klausuler er helt på linje med HK's egne ønsker om, at sikre at offentlige arbejdsgivere i deres udbud stiller krav om brug af praktikpladser.

- HK er derfor meget tilfreds med praktikpladspakken, men finder alligevel at et så omfattende politisk udspil burde være skarpere og ikke kun tænke i de helt kortsigtede løsninger, siger Kim Simonsen.

Kim Simonsen fremhæver, at der også burde være tænkt på, at:

  • Praktikpladspræmien burde strækkes over en længere periode. I forslaget udbetales bonussen over 15 måneder, selvom uddannelserne typisk strækker sig over flere år. HK anbefaler derfor, at udbetalingsperioden bør forlænges til to år. Dette vil modvirke misbrug med korte uddannelsesaftaler.
  • HK finder det er fint, at styrke kvaliteten i skolepraktik med 10 millioner kroner til forsøg med at udvikle skolepraktik og gøre den mere virkelighedsnær. Men HK så gerne, at man også undersøger, hvorfor fravalget af skolepraktik fortsat er så højt. HK ønsker derfor et væsentligt højere ambitionsniveau på forsøgsområdet og foreslår en pulje på 40 millioner kroner.
  • Undervisningsministeren foreslår, at videreføre kvoter med 1500 ekstra skolepraktikpladser på udvalgte uddannelser. Men da kvoterne ikke ser ud til at blive opbrugt for alle uddannelser i 2010 foreslår HK i stedet, at kvoterne helt afskaffes, og erstattes af frit optag i skolepraktik.

Kontaktpersoner:

Jørgen Dan Pedersen

E-mail : 44jdp@hk.dk

Telefonnr. : 24442877