Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Høegh: Ukonkrete visioner fra Kommissionen

Pressemeddelelse   •   Nov 19, 2010 10:28 CET

EU-Kommissionen er i dag kommet med deres udspil til, hvordan den fremtidige landbrugspolitik i Europa skal udformes. Fødevareministeren roser visionerne, men savner konkrete tiltag og politiske instrumenter. Ministeren vil i de kommende forhandlinger blandt andet slå på, at landmændene i højere grad bliver engageret i udfordringerne omkring klima og miljø.

Med udspillet sættes der for alvor gang i drøftelserne i Europa, som skal munde ud i rammerne for den fælles landbrugspolitik for perioden efter 2013. Kommissionen lægger tilsyneladende ikke op til grundlæggende ændringer, men tager hul på drøftelserne om fordeling af den direkte landbrugsstøtte og landdistriktspolitikken uden dog at komme med præcise forslag til tal, fordeling og politiske instrumenter.

”Kommissionen beskriver nogle fine visioner for såvel global konkurrence som bæredygtig anvendelse af naturressourcer. Men fra dansk side vil vi gerne have set et forslag, der indeholdt yderligere markedsorientering, og i det hele taget savner jeg politiske tiltag og instrumenter, der kan føre Kommissionens visioner ud i livet. Vores opgave bliver nu at sørge for, at der kommer nogle politiske tiltag ind i aftalen, der kan tage hånd om udfordringer indenfor miljø, klima og innovation frem for at bruge landbrugsbudgettet til ren indkomststøtte. Landmændene skal yde noget for landbrugsstøtten”, siger fødevareminister Henrik Høegh. Kommissionen lægger bl.a. op til en omfordeling af den direkte støtte og en ny slags brakordning, der uden hensyntagen til beliggenheden skal indbefatte alle landmænd. ”Der er stærke kræfter i Europa, der ikke ønsker at ændre på landbrugspolitikken, men det er nu vi har muligheden for at få ændret på ordningerne, så vi kan få et mere konkurrencedygtigt erhverv. Og jeg mener, at det er helt afgørende, at Kommissionen tænker landmændene ind som en del af løsningen i forhold til de problemstillinger, vi står overfor på områder som fødevaresikkerhed, klimavenlig produktion og natur. Konkurrencedygtighed kommer fremover til at handle om at være på forkant på netop disse områder”, siger Henrik Høegh. Under dansk formandskab i 2012 vil det blive en af de helt store opgaver at sikre mest muligt fremskridt i forhandlingerne. Første gang Henrik Høegh skal mødes med sine ministerkollegaer for at drøfte udspillet er mandag den 29. november. Læs Kommissionens udspil herYderligere oplysninger:Lotte Linnet, 33 92 20 39 Pressekontakt.Thor Seierø, pressesekretær, 33 92 20 50 / 20 91 59 01