Klima- og Energiministeriet

Høje klimaambitioner er i EU's interesse

Pressemeddelelse   •   Sep 30, 2010 08:39 CEST

Udover Danmark er det kun Storbritannien, der har truffet en tilsvarende regeringsbeslutning, mens det diskuteres i især Tyskland og Frankrig.

Dermed gør regeringen op med de betingelser, som EU hidtil har stillet, om at et EU-mål på 30 % kun kunne komme på tale, hvis også andre lande, først og fremmest de udviklede lande påtager sig lignende forpligtelser.

Regeringen vil på de kommende EU møder, hvor EU's reduktionsmål er til diskussion argumentere for, at EU, uanset andre landes holdninger, samlet skal beslutte sig for at reducere drivhusgasudledningerne med 30%.

Klima- og energiminister Lykke Friis udtaler: 

"Det er i EU's egen interesse at øge sine ambitioner på klimaområdet. Dette handler selvfølgeligt om klimahensyn og mulighederne for at nå de langsigtede mål, vi har sat os. Men det handler også om at sikre vores fremtidige energiforsyning, og det handler ikke mindst om at placere EU mere fordelagtigt i det globale grønne kapløb. Der er ingen tvivl om, at EU i risikerer at blive overhalet af USA og Kina, hvis ikke vi satser massivt på grønne energiteknologier." 

"Danmark vil i særlig grad have fordele af en yderligere efterspørgsel efter grøn teknologi i EU.  Danmark er i EU førende med hensyn til eksport af denne teknologi, og EU er vores vigtigste marked. Vi skal selvfølgeligt gennemføre vores mål på en måde, der går hånd i hånd med beskæftigelse og konkurrenceevne." 

"Med beslutningen bliver Danmark land nr. to i EU, der, der argumenterer for at EU's reduktionsforpligtelse bør øges. Dermed bør alle misforståelser om, at Danmark ikke er ambitiøse på klimaområdet, være ryddet af vejen". 

Statsminister Lars Løkke Rasmussen sagde i dag i sin tale ved Mandag Morgens konference ”Green Growth Economies” i Bella Centret at:

"Den danske regering mener, at tiden nu er kommet til at øge EU's grønne forpligtelse yderligere. Derfor mener vi, at EU bør sætte et unilateralt mål om at reducere sin CO2-udledning med 30% i 2020 under 1990-niveauet."