Konkurrencestyrelsen

Højere bøder for prisvejledning

Pressemeddelelse   •   Sep 01, 2010 09:59 CEST

Højesteret har forhøjet bøderne i to konkurrencesager mod henholdsvis Dansk Juletræsdyrkerforening og Danske Busvognmænd samt de to foreningers ledelse.

Højesteret har afgjort, at begge foreninger skal betale en bøde på 500.000 kroner. Østre Landsret har tidligere fastsat begge bøder til 400.000.

Højesteret har desuden hævet bøderne til Dansk Juletræsforenings direktør og Danske Busvognmænds direktør og vicedirektør til 25.000. De personlige bøder er dermed hævet fra 15.000 kr., som Østre Landsret havde fastsat.

Højesteret lagde i begge domme vægt på at:

”En opfordring fra en brancheforening til medlemmerne, der har til formål eller til følge at begrænse priskonkurrencen mellem disse, må i almindelighed anses for en alvorlig overtrædelse af konkurrenceloven i den forstand, hvori dette udtryk er anvendt i forarbejderne til 2002-loven om ændring af konkurrenceloven. Efter disse forarbejder er udgangspunktet herefter en bøde i intervallet 400.000 kr. til 15 mio. kr.”

I sagen om Dansk Juletræsdyrkerforening anfører Højesteret, at medlemmerne samlet set havde en relativ beskeden omsætning og en begrænset markedsandel, og skriver herefter:

”På den anden side må der tages hensyn til overtrædelsernes karakter og varighed – det drejer sig om opfordringer om brug af mindstepriser gennem en periode på 3-4 år.”

I sagen om Danske Busvognmænd anfører Højesteret, at medlemmerne samlet set havde en betydelig omsætning og en meget stor markedsandel, og skriver herefter:

”På den anden side må det tages i betragtning, at overtrædelsen havde en begrænset varighed, og at opfordringen blev fremsat på et tidspunkt, hvor konkurrencen i branchen var så hård, at det på forhånd måtte forventes, at opfordringen kun ville få en beskeden virkning.”

http://www.ks.dk

Pressekontakt
Hanne Arentoft
7226 8020


Konkurrencestyrelsen
Nyropsgade 30
1780 København V.
Danmark