Region Sjælland

Højere kvalitet i behandlingen af den akutte patient

Pressemeddelelse   •   Jun 08, 2011 10:10 CEST

Den akutte patient er kommet mere i fokus, efter Region Sjælland har etableret fælles akutafdelinger på sygehusene i Køge, Slagelse, Holbæk og Nykøbing F. Der er sket en professionalisering i forhold til diagnostik og behandling i den akutte fase af patientforløbet, hvilket har medført et klart kvalitetsløft. 

Region Sjælland begyndte i 2009 at etablere akutafdelinger på de fire akutsygehuse i Køge, Slagelse, Holbæk og Nykøbing F. De stærke akutafdelinger er et bærende element i Region Sjællands sygehusplan, som skal være endeligt gennemført i 2020.  Visionen har fra start været at højne kvaliteten, så den akutte patient får en hurtigere og bedre behandling.

Og indsatsen har allerede medført mærkbare resultater. De fire akutafdelinger har alle leveret konkrete og mærkbare resultater. Det kan konkluderes på baggrund af en netop afsluttet rapport som gør status over de første knap to år med akutafdelinger i regionen.

- Ved at etablere akutafdelinger er fokus på den akutte patient øget, og der er sket en professionalisering i den diagnostiske og behandlingsmæssige indsats i den tidlige og kritiske fase af patientforløbet med et bedre flow og kvalitetsløft i denne fase af forløbet, siger formand for Regionsrådets sygehusudvalg, Flemming Stenild.

Akutafdelingerne har betydet nye arbejdsgange i forbindelse med modtagelsen af den akutte patient.  Alt er i langt højere grad end tidligere organiseret omkring patienten – på tværs af de klassiske specialegrænser. Der bliver tidligt sat flere kræfter ind på at sætte gang i forskellige former for undersøgelser af patienterne for at hurtigt at kunne stille den rigtige diagnose. Samtidig er der flere og mere erfarne læger til stede på Akutafdelingerne til selv at tage imod patienterne og supervisere de yngre læger i afdelingen.

- Etableringen af akutafdelingerne har således medført, at patienten i dag i højere grad tilses af en erfaren læge, modsat tidligere hvor de mindst erfarne læger ofte stod alene med ansvaret for patienten i den komplekse akutte fase, siger Flemming Stenild.

Billedtekst:

Nye elektroniske oversigtstavler i Akutafdelingerne - her kommandocentralen på Nykøbing F. Sygehus - skaber hurtigt overblik over patienterne.
Foto: Ingrid Riis Hovgaard

Download foto 

Illustration (grafik):

Akutafdelingerne aflaster især de medicinske afdelinger. Det ses i udviklingen i antallet af udskrivninger af akut indlagte patienter ved de fire akutsygehuse før og efter etablering af akutafdelinger.

Download grafik

 

Fakta

Akutafdelingen er en fælles indgang til akutsygehuset for alle typer af akut syge og tilskadekomne patienter. 
Akutafdelingen er organiseret til hurtig og sikker vurdering, diagnostik og indledende behandling, observation og pleje af akutte patienter.
Akutafdelingen er et vigtigt uddannelsessted for yngre læger.

Medicinske afdelinger aflastes

Akutafdelingerne færdigbehandler selv en stor del af de patienter, der ellers førhen blev indlagt på især de medicinske afdelinger.

Fra 2. halvår 2009 til 2. halvår 2010 er over 1300 flere patienter afsluttet i akutafdelingerne uden indlæggelse i specialafdeling.

De medicinske afdelinger oplever en reduktion i antallet af akutte patienter - et fald på mellem 9 og 34 procent.

Download rapporten ”Etablering af afdelinger i Region Sjælland – status og udviklingsperspektiver”Download rapporten ”Etablering af afdelinger i Region Sjælland – status og udviklingsperspektiver”

Kontaktperson for pressen:

Sygehusudvalgsformand Flemming Stenild, mobil  2168 2536