Finansministeriet

Højesteret giver staten medhold i retssag om Christiania

Pressemeddelelse   •   Feb 21, 2011 20:00 CET

Højesteret har i dag givet staten medhold i den retssag, som Christiania har anlagt mod den danske stat. Dermed stadfæstes Østre Landsrets dom af 26. maj 2009. Dommen betyder, at staten har fuld råderet over Christianiaområdet, og at christianialoven fra 2004, som blev vedtaget med et bredt flertal i folketinget, nu skal gennemføres.

Langvarige forhandlinger fra 2004-2007 mellem staten og Christiania førte frem til en aftale omkring gennemførelsen af christianialoven. Christiania sprang imidlertid fra aftalen i 2008 for i stedet at føre retssag. Dommen betyder, at vejen nu er banet for en varig løsning.

Jeg er glad for, at staten i dag har fået medhold i Højesteret og dermed har fuld råderet over Christianiaområdet. Der er dermed et klart grundlag for det videre forløb med udmøntningen af christianialoven. Jeg ser umiddelbart to mulige løsninger. Enten vælger beboerne en løsning baseret på den aftale, som blev indgået i 2007. Alternativt får Fællesskabet Christiania eller beboerne i de enkelte bygninger mulighed for at købe hovedparten af bygningerne på området. Jeg vil nu drøfte løsningerne med de politiske partier, og derefter vil Christiania blive præsenteret for mulighederne, siger finansminister Claus Hjort Frederiksen.

Alle partier på nær Enhedslisten står bag Christianialoven.


Klik her for at læse faktaark om Christianialoven fra 2004

Klik her for at læse faktaark retssagen Christiania mod staten

Klik her for at læse hele aftalen mellem Christiania og staten fra 2007

Yderligere oplysninger


Kommunikationschef
Søren Gregersen
T 33 92 40 08
M 29 61 07 11
sgr@fm.dk