Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Holstebro og Tønder bliver de nye Teen Towns

Pressemeddelelse   •   Nov 15, 2010 08:34 CET

Fødevareminister Henrik Høegh afsatte i foråret 1 million kroner til puljen ”Teen Towns”, målrettet to til tre initiativer for unge i landdistrikterne. Det er nu besluttet, at det er de lokale aktionsgrupper i Holstebro og Tønder, der hver får en halv million kroner til at igangsætte initiativer målrettet unge.

Formålet med indsatsen er at få langt flere unge til aktivt at tage del i udviklingen af deres lokalområde. Det er især væsentligt, at de unge bliver inddraget i beslutningerne om den fremtidige indretning af landdistrikterne.

”Det er afgørende, at vi lytter til de unges ønsker til fremtidens landdistrikter og inddrager dem i udviklingen, så vi sikrer, at de har lyst til at bo på landet. Det er mit håb, at selve Teen Town-indsatsen vil øge fokus på ungdomsprojekter generelt og være med til at inspirere andre aktionsgrupper til at arbejde med ungeindsatser,” siger fødevareminister Henrik Høegh.

Et attraktivt ungdomsmiljø og Digital Story-telling

I Holstebro vil en gruppe unge ved hjælp af midlerne fra Teen Town-puljen skabe et mere attraktivt ungdomsmiljø i landdistrikterne. De unge projektmagere kvalificeres via indsatsen til at udvikle, planlægge og gennemføre lokale projekter til gavn for og med inddragelse af andre unge.

I Tønder vil den lokale aktionsgruppe afprøve en nyskabende fortællemetode - Digital Storytelling - og gennem den mobilisere unge til at tage initiativ til og ansvar for udviklingen i deres lokalområde. Forløbet med Digital Storytelling skal følges op af et formidlings- og udviklingsforløb og munde ud i en række konkrete ungeprojekter.

Puljen til Teen Towns er iværksat under landdistriktsprogrammet under tilskudsordningen ”Attraktive levevilkår i landdistrikterne”, hvis formål er at give befolkningen i landdistrikterne gode levevilkår. Landdistriktsprogrammet er finansieret af Fødevareministeriet og EU.

Læs mere om Teen Towns

Yderligere oplysninger:

Ditte Mandøe Andreasen eller Lykke Skjoldan, FødevareErhverv, tlf. 33 95 89 89,netvaerkscenter@ferv.dk

Pressekontakt.

Nicolai Schacke, pressesekretær: 33 92 42 83 /  20 91 59 01