FOA

Hospitaler sparer plejen væk

Pressemeddelelse   •   Feb 24, 2011 22:40 CET

”Det er både uanstændigt og uværdigt, at døende patienter ikke får den pleje, de har brug for. Til gengæld er det langt fra overraskende, at den grundlæggende pleje bliver dårligere, når hospitalerne masseafskediger de social- og sundhedsassistenterne, der har stået for den grundlæggende sygepleje”, sådan lyder det fra Karen Stæhr, sektorformand i FOA, og hun er rystet over, at Danske Regioner ikke for længst er skredet ind.

”Jeg har gentagende gange rejst problemet over for regionsformand, Bent Hansen, og fortalt ham, at når hospitalerne fyrer det plejepersonale, der er uddannet til at varetage grundlæggende sygepleje, så vil det få store og ubehagelige konsekvenser for patienterne – og intet er der sket. Tværtimod. Massefyringerne af plejepersonalet fortsætter.”

”I dag taler man om, at hospitaler skal være effektive – at der skal være accelererende patientforløb – at patienter skal ryge hurtigt ind og ud af hospitalerne – men hospitalerne må aldrig blive så effektive og kolde, at man glemme, at man har med mennesker at gøre, der er alvorlige syge og derfor har brug for nødvendig pleje og omsorg.”

Flere kommentarer

Sektorformand Karen Stæhr, telefon: 3063 7310