Københavns Kommune

Hotspot tager fat på Nørrebro

Pressemeddelelse   •   Nov 23, 2010 14:25 CET

Københavns Kommune vil nu tage livtag med uroskabende unge på Indre og Ydre Nørrebro. En ny rapport fra LG Insight viser, at områderne har mange velfungerende initiativer, men udfordringerne er så store, at det kræver stærkere koordinering. 

Beboerne på Indre og Ydre Nørrebro er i højere grad udsat for kriminalitet end i andre dele af København. Flere børn har dårligere vilkår for deres opvækst, og mange voksne er på overførselsindkomst. To nye hotspot skal i de kommende fire år koordinere indsatsen og sikre at aktørerne i området arbejder sammen. De to hotspot placeres i Blågårdsgade-kvarteret og på Ydre Nørrebro ved Tagensvej. 

”LG Insights rapport viser os, at der er mange dygtige medarbejdere og gode indsatser i begge områder. Men den fortæller også, at vi har nogle unge mennesker i alvorlig kriminalitet, der kræver en massiv koordineringsindsats. Derfor er hotspot den helt rigtige løsning,” siger beskæftigelses- og integrationsborgmester Klaus Bondam

Socialborgmester Mikkel Warming siger om hotspot på Nørrebro: 
Nørrebro har i dag en masse dygtige og engagerede medarbejdere på gaden, i klubber, væresteder og andre kriminalpræventive indsatser. Vi har f.eks. i Valby set, at hotspot som en dirigent kan få aktører i et område til at spille bedre sammen, og det håber jeg også for Nørrebro, som i dag har alle de rigtige spillere, men sagtens kan bruge lidt koordinering.”

I det kriminalpræventive arbejde er børne- og ungdomsområdet centralt. Derfor glæder det også børne- og ungdomsborgmester Anne Vang (S), at Nørrebro nu får to hotspot.
"Vi skal gøre vores tilbud til de unge så attraktive som overhovedet muligt. Vi har en række gode tilbud, som de unge kan benytte sig af, så de ikke hænger på gadehjørnerne, men i stedet kan lave en masse sjove aktiviteter sammen med kommunens dygtige personale," siger Anne Vang.

Politiet bakker op om hotspot som redskab på Nørrebro. Leder af den kriminalpræventive afdeling i Københavns Politi, Lars Nicolai Jensen, lægger vægt på den tætte dialog: 

”Et tæt og helst dagligt samarbejde mellem hotspotchefen og Københavns Politi vil være afgørende for, at projektet får succes,” siger han 

Københavns Kommune er netop nu ved at ansætte chefer til de to nye hotspot-områder. Hotspotcheferne får en central rolle i arbejdet, da de skal koordinere indsatsen og refererer direkte til tre borgmestre. Hotspotprogrammerne er samtidig i høring blandt de lokale frem til 14. januar. 

”Vi har haft en meget vellykket indsats med hotspot i Valby de sidste to år. Nu er vi klar til at tage skridtet videre og tage fat om nældens rod på Nørrebro. Det program vi skal lave her, skal ikke være magen til det i Valby. Der er andre aktører og andre udfordringer. Derfor er det vigtigt, vi får de lokale på banen, så vi får sat den rigtige indsats sammen,” afslutter Klaus Bondam


FAKTA

Hvad er hotspot?
Hotspot er en midlertidig, områdebaseret indsats med klare mål og klart ledelsesansvar, som har til formål at reducere kriminalitet og skabe øget tryghed i et område. Hotspotchefen refererer som noget særligt direkte til tre borgmestre (beskæftigelses- og integrationsborgmesteren, socialborgmesteren og børne- og ungdomsborgmesteren). Det gør forretningsgangene kortere og muligt effektivt at koordinere den kommunale indsats. 

Økonomi
Der er afsat 28 mio. til de to hotspot i perioden 2011-2014. Københavns Kommune betaler 17,5 mio., mens Integrationsministeriet har bevilget 10,5 mio. 

Hvor skal hotspot placeres?
De to hotspot placeres i Blågårdgade-kvarteret og på Ydre Nørrebro. Placeringen er valgt ud fra målinger i Tryghedsindekset, der viser, at der er behov for en markant tryghedsskabende indsats i distrikt 8, Blågårdsgade-kvarteret (højeste kategori) og en intensiveret tryghedsskabende indsats i et udvidet distrikt 12, Ydre Nørrebro (næsthøjeste kategori). 

Høring
Hotspotprogrammerne er nu i høring frem til 14. januar. I perioden vil Nørrebro Lokaludvalg holde fokusgrupper med de unge fra området, og i januar vil der være borgermøder. Det lokale engagement er vigtigt for projektets succes, og Københavns Kommune håber derfor på så stor opbakning som muligt. 

Tidsplan
De nye hotspotchefer tiltræder 1. januar 2011. Efter høringen skal programmerne godkendes endeligt i Borgerrepræsentationen, og hotspot starter derefter formelt 1. marts 2011. Programmerne løber til udgangen af 2014, hvorefter indsatsen skal forankres.

http://www.kk.dk

Pressekontakt
Lene Holst Holmgård
20 27 80 02


Københavns Kommune
Rådhuset
1599 København V.
Danmark