DANSK HR

HR-chefer bevarer et langsigtet fokus trods kortsigtede forretningsstrategier

Pressemeddelelse   •   Feb 26, 2013 09:19 CET

Ifølge undersøgelse mener 80 %, at en HR-afdeling kan arbejde langsigtet på trods af, at forretningsstrategien bliver mere kortsigtet. Samtidig svarer 55 %, at de ikke oplever et stigende krav til dokumentation af HR-resultater i krisetider. Det ser Chief of Staff i PID–Personalechefer I Danmark Mette Nørlem som en anerkendelse af værdien af HR.

PID har lavet en undersøgelse omkring HR i kortsigtede strategier, og undersøgelsen viser, at 45 % har oplevet, at HR-strategien er blevet mere kortsigtet under krisen. Samtidig viser undersøgelsen, at ca. 55 % mener, at en HR-afdeling bliver mere driftsorienteret end udviklingsorienteret i krisetider.

"Med krise omkring os er det helt naturligt, at den strategiske rækkevidde bliver kortere. Der er simpelthen brug for, at man kan reagere hurtigt på ændringer i markedet, økonomien eller andet. Dette får også betydning for HR, for HR skal selvfølgelig handle på det, der sker i forretningen. Derfor kan det heller ikke undre, at mere end halvdelen oplever, at de bliver mere driftsorienteret. Mange
beslutninger af forretningsmæssige karakter om besparelser, afskedigelser, omstruktureringer eller andet bliver af mere praktisk karakter, mens de udviklingsorienterede tiltag såsom uddannelse og udvikling bliver nedprioriteret,” siger Mette Nørlem, som er Chief of Staff i PID–Personalechefer I Danmark.

80 % af undersøgelsens respondenter mener dog, at en HR-afdeling kan arbejde langsigtet trods en kortsigtet forretningsstrategi.

”Det er glædeligt at se, at rigtig mange HR-afdelinger bevarer det langsigtede fokus trods kortsigtede forretningsstrategier. HR er nemlig ansvarlig for lang række områder såsom f.eks. fastholdelse, talentudvikling, medarbejdertilfredshed og lederudvikling, hvor det er nødvendigt, at der arbejdes på den lange bane for at opnå de ønskede effekter,” siger Mette Nørlem.

Ifølge undersøgelsen oplever 38 % et stigende krav til at dokumentere HR-resultater i krisetider, hvorimod 55 % ikke oplever et stigende krav til dokumentation.

”Gennem de seneste år har ikke kun HR men alle virksomheders af delinger oplevet stigende krav om dokumentation af resultater.  Denne undersøgelse viser, at mange HR-afdelinger fortsat oplever krav til dokumentation, men for 55 % er dette krav ikke stigende i krisetider. Dette er et signal om, at HR naturligvis skal skabe resultater, men der er ikke mere fokus på HR i krisetider, og dermed ser man ikke som tidligere, at HR ofte som en naturlig konsekvens af en krise bliver nedlagt. Dermed ser jeg tallene som en anerkendelse af værdien af HR,” slutter Mette Nørlem.


Om undersøgelsen
Undersøgelsen er gennemført af PID–Personalechefer I Danmark i samarbejde med Interresearch a|s

PID er Danmarks største forening og faglige netværk for personalechefer og andre personaleansvarlige. PID's formål er at varetage interesserne for danske personalechefer fra både den private og offentlige sektor. Hos PID arbejder vi for at forbedre virksomhedernes kendskab og brug af personale til personaleudviklings- og administrative opgaver. Vi arbejder for at udbygge samarbejdet mellem personer, som dagligt arbejder med organisationsudvikling og personaleadministration og for at udvikle medlemmerne på deres arbejdsområde gennem en række medlemsservices.
PID har ca. 1000 medlemmer.