Probana Management

HR som strategisk ressource

Pressemeddelelse   •   Jun 15, 2011 07:16 CEST

Fremtiden er, at human resource og forretningen smelter sammen i et perfekt partnerskab. Men hvis HR skal betale sig på bundlinjen og skabe værdi for virksomheden, kræver det, at man får HR og linjeledelsen til at komplementere hinanden i en fælles bestræbelse på at nå virksomhedens mål. På HR Mssteruddannelsen - Se www.hrmaster.dk - har man identificeret seks kompetencer, der hjælper HR-medarbejdere til at bidrage til forretningen.« Det er i korte træk evnen til at opbygge tillidsrelationer, understøtte virksomhedens succes, hjælpe med at definere og implementere strategier, sørge for, at tingene bliver udført, integrere og innovere HR-praksis samt evnen til at gennemføre forandringer, så der opstår nye mønstre i organisationskulturen. Når det sker, handler det pludselig om at nå fælles mål.« Derfor skal HR klædes på til at klæde lederne på til at få deres medarbejdere til at præstere bedst muligt, lyder opfordringen. 

Virksomheder med Human Resource Management (HRM) klarer sig bedre på bundlinjen, og virksomheder med HR-chefen i direktionen får mest ud af HRM-potentialet, herunder de redskaber, der kan gøre en forskel ikke kun ifm. de menneskelige ressourcer, men også økonomisk i virksomheden. Også i kriseperidoen. Eksempelvis har Danske Bank målbevidst arbejdet med HRM, og underdirektør i Danske Bank, Lars Stensgaard Mørch, har flere gange meddelt, at indsatsen viser sig positivt på bundlinjen. 

HR Master-uddannelsen henvender sig direkte til erfarne personaleansvarlige og HR talenter, som arbejder med strategisk og forretningsorienteret personaleledelse. 

HR Master-uddannelsen beskæftiger sig med de forretnings-orienterede og strategiske sider af Human Resource Management, herunder overordnet ledelse af personale-funktionen, udarbejdelse af virksomhedens HR strategier, koblingen mellem ledelse og HR og avanceret organisations- og medarbejderudvikling, indarbejdelse af HR strategien i virksomhedens samlede forretningsstrategier mv..

Uddannelsen kvalificerer deltageren til følgende:

at udarbejde forretningsorienterede HR Strategier. 

at udvikle og etablere en værdiskabende HR funktion. 

at dokumentere HRM-resultater på bundlinjen. 

at gennemføre store organisatoriske forandringer. 

at effektivisere HR funktionens organisering og arbejdsgange mhp. vækst og udvikling. 

HR Master-uddannelsen er baseret på e-learning, men kombineres med kursusdage efter hvert gennemført modul samt en afsluttende eksamen. Uddannelsen bygger på de centrale områder og læring inden for HR strategi, moderne filosofi og ledelse på MBA-niveau og giver en unik chance for at deltage i et netværk af HR eksperter.

Uddannelsens tre moduler indeholder følgende:

Modul 1: Værdiskabende HRM og forandringsledelse

Dette modul fokuserer på en udvikling af HR funktionens arbejdsområder og styrkelse af HR funktionens gennemslagskraft i organisationen. Ligeledes er fokus på, hvordan man som deltager kan koble HR strategien direkte til virksomhedens overordnede forretningsstrategier. 

Herunder:
- HR i et forretningsperspektiv.
- Metodiske forståelser.
- Strategisk HR ledelse.
- Organisationsteori.
- Organisationens kultur, -klima &-struktur.

- Integreret HR forretningsledelse.
- Den værdiskabende HR Chef.
- Optimering af HR Chefens handlerum.
- Forståelse for HR funktionens udfordringer. 
- Fleksibilitet og forandring i HR funktionen.
- HR funktionens nye roller.

- Forandringsledelse og -kommunikation.
- Den strategiske forandringsproces.
- Fusions- og sammenlægningsprocesser.
- Modstand mod forandring.
- Procesfacilitering og -analyseværktøjer.
- Mv.

Ca. 120 siders læsning med e-learning-case, online-opgave 
og online-tilbagemelding med evaluering. Valgfri kursusdag 
den 30.08.11, kl. 9.00-17.00 på Radisson Royal i København.

Modul 2: Den resultatorienterede HR funktion

Dette modul fokuserer på viden, værktøjer og inspiration, der kan udvide HR funktionens indsigt og handlerum, så denne kan tage ansvar for komplekse udviklingsprocesser i forbindelse med virksomhedens strategiske satsninger.

Herunder:
- Karismatisk ledelse.
- Situationsbestemt ledelse.
- Værdibaseret ledelse.
- Holistisk ledelse.

- Motivation.
- Engagement.

- Målbarhed og evaluering af HR indsatser.
- Målsætnings strategier.
- Målstyringsværkstøjer.
- Belønningsledelse.
- Balanced - og HR Scorecard.
- HR centralisering/decentralisering - et dilemma.
- Mv.

Ca. 120 siders læsning med e-learning-case, online-opgave 
og online-tilbagemelding med evaluering. Valgfri kursusdag 
den 28.09.11, kl. 9.00-17.00 på Radisson Royal i København.

Modul 3: Den udviklende HR funktion

Modulet sætter fokus på den nødvendige kobling mellem kompetenceudvikling som en del af HR strategien til det overordnede strategiske virksomhedsfokus. Samtidig stilles der skarpt på, hvorledes HR funktionen sikrer en dynamisk og fleksibel læringsstrategi, der skaber målbare resultater.

Herunder:
- Kompetenceanalyser.
- Målrettet personaleudvikling.
- Talentudvikling.
- Socialt ansvar (Stress management etc.).
- Udvikling for alle.
- HR kvalifikationer.

- Den lærende organisation.
- Læringsstrategier.
- Udvikling og implementering af videndelingsstrategier.
- Communities of practice.
- Coaching.
- Mediation og konfliktløsningsmetoder.
- Storytelling som arbejdsmetode.
- Appriciative Inquiry.

- Implementering af HR strategien.
- Opfølgning på HR strategien.
- Den samlede virksomhedsstrategi.
- indsigt, viden og overblik.
- Mv.

Ca. 120 siders læsning med e-learning-case, online-opgave 
og online-tilbagemelding med evaluering. Valgfri kursusdag 
den 28.10.11, kl. 9.00-17.00 på Radisson Royal i København.

Eksamen

Herunder gennemgang af hver kursists testresultater ved 
hvert modul. Eksamen finder sted d. 31. oktober 2011. 

Både i e-learning-modulerne og på kursusdagene sætter underviserne fokus på de processer, der finder sted i deltagernes virksomhed, samt hvilke muligheder og metoder deltagerne kan benytte sig af for at påvirke og optimere processerne til gavn for virksomhedens udvikling. 

Det er uddannelsens sigte at udvide personalelederens indsigt og handlerum, så denne kan tage ansvar for komplekse udviklingsprocesser i forbindelse med virksomhedens strategiske satsninger.

Undervisningsmaterialet er på handelshøjskole- og MBA-niveau, men gøres lettilgængeligt via en kombination af faglig viden og cases fra udvalgte virksomheder. Desuden giver uddannelsen mulighed for at etablere netværk med personaleansvarlige, ledere og konsulenter på tværs af en lang række førende private og offentlige virksomheder. 

Til hvert modul vil der blive holdt en kursusdag inklusiv en workshop, der tilsammen strækker sig over en hel dag. Her vil der blive mulighed for personlig sparring med en professionel erhvervspsykolog. Læs mere om vores undervisere og samarbejdspartnere her.

Hvem bør deltage 

Uddannelsen retter sig mod erfarne ledere, HRM ansvarlige, direktører, udviklingskonsulenter internt eller tilknyttet selvstændige bureauer, projektledere for både in-house og eksterne udviklingsprogrammer. Deltagerne forventes at have et veludviklet kendskab samt erfaring med Human Resource Management, som blandt andet kan opnås gennem deltagelse på HR-Konsulent, HRK, cand.merc.HRM, elign. Deltagere optages efter "først til mølle" princippet - under hensyntagen til adgangskravene.

Undervisningsform

Ved tilmelding til uddannelsen modtager deltagerne et password og et brugernavn, der giver direkte adgang til undervisnings-siderne, bibliotekerne og linksiderne, der er tilkoblet under-visningen. Samtidig får deltagerne adgang til et online-dialogforum med eksperter og fagfolk, der bidrager undervejs i kursusforløbet med indlæg, cases og praktiske eksempler. Via dialogforummet har deltageren også mulighed for at komme i kontakt med de øvrige kursister. Undervisningen er konkret og jobrelateret, og kurset er tilrettelagt således, at deltageren kan trække direkte på indlæringen i forbindelse med daglige arbejdsopgaver. Læs mere her.

Forberedelse:

Før kursets start udfylder deltageren et omfattende spørgeskema, som viser deltagerens læringsprofil. Profilen vil blive holdt op imod deltagerens resultater ved den afsluttende eksamen.

Krav til udstyr: 

For at kunne deltage på uddannelsen skal De have adgang til en pc med internetopkobling og en e-mail-adresse. 

Kontakt Aktiv Kurser
For personlig rådgivning kontakt venligst Aktiv Kurser på telefon 4576 58 58 eller send en e-mail.