Landbrug & Fødevarer

Husdyrlov er mangelfuld

Pressemeddelelse   •   Nov 08, 2010 10:54 CET

Det tenderer magtfordrejning, når man forsøger at omgå naturbeskyttelseslovens bestemmelser om erstatning. Sådan vurderer Professor Peter Mortensen det forslag til en ny husdyrlov, som i øjeblikket er til behandling i folketinget.

De hårde ord falder i et juridisk responsum, som Peter Mortensen har lavet for Landbrug & Fødevarer. Baggrunden for den juridiske vurdering er diskussioner om, hvordan man regulerer landbrugets udledning af ammoniak – og om en voldsom regulering giver ret til erstatning for de eksisterende husdyrbrug, der er etableret i god tro og i fuld overensstemmelse med gældende lovgivning.

Erstatningspligten kan der næppe rejses tvivl om, fordi det er meget forskelligt, hvordan ammoniakkravene rammer den enkelte landmand, understreger Peter Mortensen. I Landbrug & Fødevarer er viceformand Niels Jørgen Pedersen forundret over processen.

- Det er helt afgørende både for landmændene og for vores kreditgivere, at vi ved, hvad vi har at forholde os til. I hvert fald har vi nu klarhed for, at de landmænd, der måtte komme i klemme, skal have erstatning. Det er ikke rimePressrelease textligt, at man på denne måde forsøger at smyge sig uden om naturbeskyttelseslovens bestemmelser, understreger Niels Jørgen Pedersen.

Landbrug & Fødevarer efterspørger klare regler, som kommunerne har en reel mulighed for at administrere. Dernæst må man sørge for, at der tages hånd om de bedrifter, der låses i deres udvikling.

- Det er helt urimeligt overfor både landmændene og de kommuner, der skal administrere reglerne, at der er så stor usikkerhed om vilkårene. Der er brug for klare retningslinjer for de vilkår, man vil byde landbrug, der i dag lever fuldt op til alle regler, men som om ganske få år risikerer at blive mødt med krav, de ikke har nogen som helst mulighed for at opfylde, siger Niels Jørgen Pedersen.

http://www.lf.dk

Pressekontakt
Torben Hansen
40276704


Landbrug & Fødevarer
Axelborg, Axeltorv 3
1609 København V
Danmark