Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Hvis dødsfaldet sker i udlandet

Pressemeddelelse   •   Sep 22, 2010 09:58 CEST

Hvis dødsfaldet sker i udlandet, er det de lokale myndigheder i det pågældende land, der udfylder en dødsattest. Herefter skal du som pårørende kontakte den danske ambassade eller konsulat, der kan give råd og vejledning i forbindelse med hjemtransport af kiste eller urne.

Skal begravelsen foregå i Danmark eller i udlandet?

Hvis afdøde ikke skal kremeres inden hjemtransport, skal det pågældende lands myndigheder udstede et såkaldt ligpas til afdøde. Ligpasset sikrer, at de sundhedsmæssige og administrative krav til at transportere en afdød er overholdt.

Ligpas kræves ikke ved transport:

  • Af aske til eller fra udlandet
  • Af lig inden for Danmarks Riges grænser (dog kræves der ligpas til Grønland)

Afdøde skal lægges i en zinkkiste, der loddes sammen, så den er helt tæt. Zinkkisten anbringes herefter i en trækiste. Hvis hjemtransporten foregår med fly, skal kisten ligeledes være forsynet med en anordning, der udligner det ind- og udvendige tryk.

Hvis afdøde led af en smittefarlig sygdom på dødstidspunktet, skal han eller hun i nogle tilfælde balsameres inden transporten af hensyn til evt. smittefare.

Ved transport fra Danmark til udlandet skal ligpas udstedes af embedslægeinstitution, i København af Stadslægen.

Betaling for hjemtransport

Hvis døden sker indenfor det gule sygesikringskorts dækningsområde og indenfor den første måned af et ferieophold, dækker det gule sygesikringskort udgifterne til hjemtransporten. Du kan læse mere om, hvor det gule sygesikringskort dækker hjemrejse ved dødsfald, på nyerejseregler.dk.

Sker dødsfaldet uden for det gule sygesikringskorts dækningsområde, må de efterladte betale for hjemtransporten. Undtaget er, hvis afdøde havde en rejseforsikring eller en hele-verden-årsrejseforsikring.