Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Hvor skal hele Danmarks MadX ligge?

Pressemeddelelse   •   Okt 08, 2010 11:04 CEST

MadX skal løfte den danske madkultur, styrke uddannelsesmulighederne inden for mad og gastronomi og fremme et innovativt fødevareerhverv – men hvor skal det ligge? Interesserede aktører kan komme med forslag frem til den 29. oktober.

Danmark skal have et MadExperimentarium, og fødevareminister Henrik Høegh har fra et udvalg modtaget anbefalinger om, hvad MadX skal indeholde og arbejde med.

Men der mangler stadig afklaring af et vigtigt spørgsmål: Hvor skal hele Danmarks MadX ligge henne? Fødevareministeriet har de seneste uger modtaget en række bud på placeringen.

”Der har været en overvældende interesse fra alle ender af landet for at huse Danmarks kommende eksperimentarium for fødevarer, mad og måltider, og ministeriet har løbende modtaget uopfordrede ansøgninger og forslag til gode placeringer og samarbejdspartere. For at sikre alle lige muligheder for at huse et dansk MadX, inviterer ministeriet, interesserede til at sende en ansøgning”, siger Henrik Høegh.

Det er fødevareministerens ønske, at MadX skal placeres et sted, hvor der i forvejen eksisterer et stærkt fødevarefagligt miljø med tilknytning til relevante uddannelsesinstitutioner, nærhed til et gastronomisk miljø, et finansieringsmæssigt rentabelt grundlag, og hvor der er en stærk lokal og regional opbakning.

For i den nærmeste fremtid at kunne træffe den rigtige beslutning om placeringen, har ministeriet besluttet at sætte en deadline for henvendelser. Efter deadline vil det indsendte materiale blive vurderet, og beslutningen om MadX kommende placering truffet.

Ansøgningsfristen for tilbud vedr. placeringen af MadX skal være fremsendt senest den 29. oktober 2010 kl. 12.00 til:

Fødevareministeriet
Att.: Karen Lorenzen 
Slotsholmsgade 12
København K
E-mail: kalo@fvm.dk

 

Ansøgningsskemaet skal sendes elektronisk og i tre printede eksemplarer.

 

Se kravspecifikationer til ansøgningen og skema her
Læs mere om baggrunden for MadX her


Yderligere oplysninger:

Karen Lorentzen, Chefkonsulent, Fødevareministeriet, tlf. 33 92 34 50


For pressekontakt til fødevareministeren:
Thor Seierø Mouritsen, Pressesekretær, Fødevareministeriet, tlf. 2091 5901