Dyrenes Beskyttelse

Hvorfor vente flere år med at redde millioner af grise, når det kan gøres nu?

Pressemeddelelse   •   Feb 15, 2011 11:47 CET

I ni måneder har Dyrenes Beskyttelse ventet på, at ministrene vil gribe ind og hjælpe de 25.000 pattegrise, der hver dag dør i den danske svineproduktion. Endnu er intet sket, og foreningen opfordrer derfor til, at ministrene dropper syltekrukkerne og fremskynder processen.

Da pressen i maj 2010 satte fokus på, at Danmark med 25.000 døde pattegrise om dagen har verdens højeste dødelighed blandt pattegrise, blev der over hele den politiske linje givet udtryk for, at de mange døde pattegrise er et alvorligt problem, og at dødeligheden må og skal nedbringes. Sidenhen er der udfærdiget en rapport, nedsat arbejdsgruppe og iværksat økonomiske beregninger, men faktum er, at der stadig dør 25.000 pattegrise hver dag. Et tal, der på årsbasis lyder på ni millioner døde grise.
Derfor appellerer Dyrenes Beskyttelse til, at ministrene bruger tiden konstruktivt på at koordinere en fælles indsats frem for at sylte problemet i udvalg og ventetider. 

På et åbent samråd den 2. februar i år blev fødevareminister Henrik Høegh hårdt presset af den samlede opposition, der atter påpegede, at ministeren må gribe ind overfor den skammelige verdensrekord i døde smågrise. Ministeren erklærede sig enig, men selvom han nu har fået den faglige rapport, som han tidligere efterlyste, vil han endnu ikke komme med et konkret udspil. Hårdt presset lovede ministeren dog at komme med et udspil til april. 

Undgår sagens kerne
Men udspillet til april vil ikke omhandle avlsmetoderne, som er sagen kerne. Fødevareministeren og justitsministeren har nemlig delt problemstillingen op imellem sig, så justitsministeren skal tage sig af avlen, og fødevareministeren kun skal tage sig af de andre tiltag, der ikke vil kunne løse problemet. For at påvirke pattegrisedødeligheden i positiv retning bør man kigge kritisk på avlsmålene. Men avlsmålene hører under justitsministerens arbejdsgruppe, der først kommer med et udspil i sommeren 2012. Udspillet fra fødevareministeren i april vil altså ikke kunne gøre op med en pattegrisedødelighed på 24 procent men blot symptombehandle.
Efter Dyrenes Beskyttelses opfattelse kræver den alarmerende verdensrekord i døde pattegrise handling nu. For at dette kan ske, er ministrene nødt til at droppe lappeløsninger og symptombehandlinger. Der er brug for en koordineret indsats. Sagens kerne er avlsmålene, som hører under arbejdsgruppen under justitsministeren. Dyrenes Beskyttelse opfordrer derfor justitsministeren til straks at få behandlet svineavlen i sin arbejdsgruppe, så den kan fremlægge sine anbefalinger i foråret og de to ministre kan komme med et fælles udspil.

"Hvis Danmark ikke længere skal være indehaver af den skammelige verdensrekord, skal der gøres noget, og det skal gøres nu. Vi kan ikke se til, mens der hver dag dør 25.000 pattegrise. Fødevareministerens udspil i april vil ikke kunne gøre op med den høje dødelighed, for som forskere fastslår, så er sagens kerne avlsmetoderne. Derfor er det nødvendigt, at justitsministeren og fødevareministeren koordinerer arbejdet, så avlsmetoderne kan blive behandlet hurtigst muligt", siger Britta Riis, direktør i Dyrenes Beskyttelse.

Dyrenes Beskyttelse tæller døde grise, indtil situationen ændres
Mens vi venter på, at politikerne får gjort noget ved pattegrisedødeligheden, fortsætter avlen og den industrielle svineproduktion som tidligere. Der dør fortsat 25.000 grise om dagen. Hvis sagen får lov at blive syltet i justitsministerens arbejdsgruppe, vil der fra dags dato være mere end 12 millioner pattegrise, der er døde, mens ministrene ventede. Grise, hvoraf rigtig mange ifølge forskerne lider voldsomt, før de dør. 
I dag begynder Dyrenes Beskyttelse at tælle de døde grise på foreningens hjemmeside. Vi håber, det kun bliver nødvendigt at tælle til april, fordi ministrene kommer med et samlet udspil til, hvordan der effektivt kan gøres noget ved den uacceptable danske verdensrekord i døde pattegrise. 


Yderligere kontakt: Dyrlæge, ph.d. og projektleder i Dyrenes Beskyttelse Birgitte Damm. 
Telefon: 33 28 70 16 eller 51 28 70 37