Miljøministeriet

Ida Auken indvier genslyngning af Susåen

Pressemeddelelse   •   Maj 02, 2012 06:52 CEST

Miljøminister Ida Auken indvier den storslåede natur omkring Sjællands største å og løfter samtidig sløret for 18 nye, statslige vådområder rundt om i landet.

Ådalsprojektet ”Mellemste Suså” er et skoleeksempel på den proces, der ligger forude, når Miljøministeriet nu kontakter lodsejere over hele landet med henblik på at samarbejde om 18 nye statslige vådområder.


Miljøminister Ida Auken indvier Mellemste Suså-vådområdeprojektet i dag onsdag 2. maj kl. 13.00.

Arrangementet finder sted ved Ringsted. Mød op ved kanoisætningspladsen Vrangstrup Bro, Vrangstrup Øvej 1, 4171 Glumsø kl. 13.

Kl. 13.00 Miljøminister Ida Auken sejler i kano på den nye å.

Kl. 13.20  Tale ved miljøminister Ida Auken, skovrider Claus Jespersen, Naturstyrelsen i Storstrøm, borgmester Carsten Rasmussen, Næstved Kommune og formanden for Østlige Øers Landboforening, Poul Fritzner.

Kl. 13.45 Indvielse af projektet og rundvisning ved skovrider Claus Jespersen og efterfølgende spørgsmål fra pressen. Naturstyrelsen byder på smagsprøver af grillstegt vildt.

Kl. 14.30 Afslutning.


Der er mulighed for parkering ved Vrangstrup Øvej ved broen over Ringsted Å. Praktisk fodtøj anbefales. Transporttiden fra København til Vrangstrup er omkring 45 minutter.

Yderligere oplysninger:
Projektleder Olaf Gudmann Christiani, Naturstyrelsen, tlf.: 7254 2207, e-mail ogc@nst.dk
Skovrider Claus Jespersen, Naturstyrelsen, tlf.: 7254 3254, e-mail: cje@nst.dk
Pressemedarbejder Signe Vestergaard, Miljøministeriet, tlf: 2250 9029, e-mail:sivma@mim.dk