DONG Energy A/S

Import af naturgas fra Tyskland

Pressemeddelelse   •   Nov 17, 2010 12:00 CET

Pressemeddelelse fra DONG Energy A/S sendt kl. 12:00 onsdag d. 17. november 2010

Import af naturgas fra Tyskland

Siden oktober er der importeret tysk gas til danske forbrugere

Siden oktober i år har Danmark importeret gas fra Tyskland, fordi forsyningerne fra de danske gasfelter i Nordsøen er begyndt at aftage. Det betyder, at vi i Danmark skal vænne os til en større variation i den gaskvalitet, der leveres i fremtiden. I første omgang vil den ændrede gaskvalitet primært påvirke kunderne i Syd- og Sønderjylland.

Danske krav overholdes 

Den gas, som importeres fra Tyskland, overholder alle de danske krav til naturgas. Gassen udgør derfor ikke nogen sikkerhedsmæssig risiko. Men gassen har som følge af mange forskellige forsyningskilder i Nordtyskland en lavere brændværdi og større variation i kvaliteten end den ensartede gaskvalitet, som Danmark i de seneste 25 år har modtaget fra den danske del af Nordsøen.

 

Behov for at justere nogle naturgasanlæg 

For forbrugerne betyder det, at nogle naturgasanlæg skal justeres i forhold til den nye gaskvalitet ved det periodevise eftersyn. For enkelte anlæg kan den ændrede gaskvalitet give driftsproblemer – i villakedler er det primært støjgener, hvilket skyldes et for stort luftoverskud ved forbrændingen. Oplever forbrugerne uregelmæssigheder, skal de kontakte deres lokale servicefirma.

 

Afregningsmæssigt vil der blive taget højde for variationen i gaskvaliteten, så det bliver ikke dyrere for forbrugeren. Udgangspunktet er, og har altid været, at en kubikmeter naturgas har et bestemt energiindhold, i form af en brændværdi. Hvis de leverede mængder indeholder en større eller mindre mængde energi, korrigeres de leverede mængder. Denne korrektion indgår allerede nu som en del af afregningen.

 

Muligheden for at importere gas fra Tyskland beskytter forbrugerne mod de stigninger i gasprisen, som en knaphed på gas ville kunne medføre. På længere sigt vil en planlagt udvidelse af importmulighederne mod resten af Europa sikre den nødvendige gasforsyning samt konkurrencen i markedet.

 

Sikkerhedsstyrelsen, Energinet.dk og gasdistributionsselskaberne, heriblandt DONG Gas Distribution A/S, samarbejder om håndtering af de udfordringer, som gassen fra Tyskland giver.

 

 

Fakta: 

Energinet.dk har sammen med de tre tyske transmissionssystemejere og den tyske systemoperatør sikret, at det fra oktober 2010 er muligt for de kommercielle aktører at transportere gas fra Tyskland til Danmark.

Distributionsselskaberne, heriblandt DONG Gas Distribution A/S, overtager gassen fra Energinet.dk’s net og sørger for at distribuere naturgassen ud til den enkelte kunde.

Sikkerhedsstyrelsen er den myndighed, der overvåger og regulerer sikkerheden ved naturgas i Danmark.

 

Kontakt:  



Kontaktinformation:

Pressemedarbejder Morten Kidal

DONG Energy

Media Relations

9955 9583

 

Pressechef Mette Cramon

Sikkerhedsstyrelsen

2543 1653

 

Sektionschef

Tine Lindgren

Energinet.dk2333 8715