Codan Forsikring

Indbrudstyve har let spil i danskernes boliger

Pressemeddelelse   •   Feb 18, 2013 11:27 CET

Selvom Danmark er det land i EU, hvor der per indbygger begås flest indbrud i private hjem, fylder bekymringen for indbrud ikke voldsomt meget hos danskerne.  Desuden kunne vi godt være mere omhyggelige med at sikre vores hjem imod indbrud, end vi er i dag. Det viser en ny undersøgelse fra Codan Forsikring.

I 2011 blev der begået 45.173 indbrud i Danmark. Det svarer til fem indbrud i timen, hvilket er fire gange flere indbrud per indbygger sammenlignet med Sverige og seks gange flere sammenlignet med Tyskland. Alligevel bruger vi ikke mange af døgnets vågne timer på at bekymre os for risikoen for indbrud, og vi kunne godt blive dygtigere til at indbrudssikre boligerne. Det viser en ny undersøgelse, som Codan har foretaget blandt mere end 1000 danskere.

På en skala fra 1-10, hvor 10 er ’meget bekymret’ og 0 er ’slet ikke bekymret’ for indbrud i hjemmet, ligger vi danskere gennemsnitligt under fem. Og næsten hver tiende dansker svarer, at de aldrig nogensinde tænker over risikoen for indbrud i deres hjem.

”Det er bemærkelsesværdigt, at risikoen for indbrud ikke optager danskerne mere, når nu vi kan se, at tyvene for alvor har kastet sig over de danske boliger,” siger Marianne Dahl Steensen, der er direktør for Codans privatkunder.

Undersøgelsen peger imidlertid på, at man bliver markant mere bevidst om risikoen for indbrud, når man har oplevet selv at være udsat for indbrud.

Danskerne mangler viden om indbrudssikring af boligen

Ifølge politiet skyldes Danmarks sidsteplads i den samlede EU-indbrudsstatistik til en vis grad, at vi ikke er dygtige nok til at sikre vores boliger. Og at det skulle være tilfældet, bekræftes langt hen ad vejen af Codans undersøgelse. Således er det færre end hver anden dansker, der synes, at deres hjem er godt sikret imod indbrud. Kun hver femte hjem (20 %) er udstyret med en tyverialarm, og selvom tyvene i høj grad benytter boligens vinduer til deres forehavender, har tre ud af fire danskere ikke overvejet at tyverisikre netop vinduerne.

Som årsager til den relativt ringe sikring i boligen peger danskerne primært på pris og manglende viden. Hver fjerde dansker mangler således viden om, hvordan man bedst muligt sikrer boligen imod indbrud, og næsten 40 % mener, det er for dyrt at gøre, hvad der kræves.

”Vi har noteret os, at danskerne efter eget udsagn mangler viden om, hvad man kan og bør gøre for at sikre boligen bedre. Det betyder jo, at for eksempel vi i forsikringsbranchen bør være dygtigere til at undervise markedet om den forebyggende indsats. Det er også interessant at høre, at mange tror, det er dyrt at tyverisikre boligen. Det behøver det nemlig ikke at være, og i nogle tilfælde kan der være penge at spare på forsikringen, hvis man har garderet sig godt imod ubudne gæster,” siger Marianne Dahl Steensen.

Codans undersøgelse er gennemført af survey-virksomheden YouGov blandt i alt 1008 danskere primo januar 2013.

Udvalgte resultater fra undersøgelsen:

 • Mange danskere (34 %) tænker kun på indbrud, når de ikke er hjemme i en længere periode, eller når de hører om det i medierne eller fra venner/familie (26 %). Til trods for, at mange indbrud bliver begået om natten, når man er hjemme.
 • Næsten hver tiende (9 %) tænker ’aldrig’ over risikoen for indbrud.
 • Det er stort set kun dem, der tidligere har været udsat for indbrud, der ofte tænker på risikoen (hver dag eller et par gange om ugen). Det gælder for hhv. 12 og 13 % af dem, der har haft indbrud i deres nuværende hjem, men kun for hhv. 3 og 7 % af dem, der ikke har haft indbrud.
 • På en skala, hvor 10 er ’meget bekymret’ og 0 er ’slet ikke bekymret’, er danskerne i gennemsnit kun 4.54 bekymret for indbrud i hjemmet.
 • Under halvdelen af danskerne synes, deres hjem er godt sikret imod indbrud (43 %).
 • Næsten 80 % har ikke en tyverialarm.
 • Hver tredje dansker (33 %) overvejer at sikre hjemmet bedre mod indbrud.
 • 59 % af dem, der ikke overvejer bedre indbrudssikring af hjemmet, mener ikke, det er nødvendigt.
 • Hjemmene er ikke bedre sikret, fordi danskerne synes, det er for dyrt (38 %), og fordi mange mangler viden om, hvad der er bedst at gøre (26 %).
 • Det behøver dog ikke at være dyrt at sikre hjemmet – for eksempel kan man spare penge på forsikringen, hvis man sikrer boligen bedre. Men det er der kun 3 % af danskerne, der ved.
 • Kun lidt over halvdelen (51 %) har nogensinde fået skiftet låsene i deres nuværende hjem – til trods for, at gamle låse gør det nemmere for tyvene at komme ind gennem dørene.
 • 67 % har ikke gjort noget for at indbrudssikre deres døre, og 20 % har slet ikke overvejet det.
 • 73 % har ikke overvejet at indbrudssikre deres vinduer – selvom tyvene bruger vinduerne i højere grad, end danskerne tror.
 • 44 % af danskerne tror, at indbrudstyvene foretrækker indgang via terrassedøren – i kun 19 % af indbruddene benytter tyvene rent faktisk terrassedøren.
 • Derimod tror kun 5 % af danskerne, at tyvene kommer ind via hoveddøren – det sker dog i 17 % af indbruddene.
 • Kun 11 % af danskerne tror, at tyvene kommer ind via stuevinduet – det gør de imidlertid i 32 % af indbruddene.
 • Mange danskere (37 %) tror, at indbrud oftest bliver begået i dagstimerne (06 – 17.59). Det er også tilfældet, idet 29 % af alle indbrud bliver begået i dette tidsrum.
 • Næsten en tredjedel (28 %) af danskerne tror, at indbrud oftest begås, mens beboerne er på ferie eller ude af huset i længere tid. Det gælder dog kun for 17 % af alle indbrud.
 • Derimod bliver 16 % af indbruddene begået om aftenen/natten mens der er nogen hjemme i huset – og det er der kun 3 % af danskerne, der tror.
 • Blandt de danskere, der har oplevet et indbrud, peger flest danskere på ’følelsen af at nogen havde været inde i mit/vores hjem’ som det værste.
 • Kvinder peger især på de følelsesmæssige aspekter, mens mændene i højere grad peger på de praktiske omstændigheder som det værste ved at blive udsat for indbrud i hjemmet (at skulle bruge tid på politianmeldelse og forsikringsadministration samt at skulle rydde op og reparere ting efter indbruddet)

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:

Codan Forsikring A/S
Kia Pedersen, kommunikationskonsulent 
Tlf.: 33 55 58 76, mobil: 30 37 85 28
E-mail: kip@codan.dk

For kundehenvendelser

Kontakt os på:Tlf.:33 55 55 50

Codan Forsikring er Danmarks tredjestørste forsikringsselskab og har knap 340.000 danske husstande og godt 50.000 små og store virksomheder som kunder. Codan Forsikring er en del af Codan-koncernen, der bl.a. ejer det svenske forsikringsselskab Trygg-Hansa. Codan-koncernen er i dag 100 % ejet af den britiske forsikringskoncern RSA. Dermed er Codan en del af et af verdens største forsikringsselskaber med ca. 17 millioner kunder og 23.000 medarbejdere. Læs mere om Codan på http://www.codan.dk. Følg os på Facebook www.facebook.com/codanforsikring eller LinkedIn www.linkedin.com/company/codan-forsikring